Privacyvoorwaarden

Welke invloed heeft de AVG op Billtrust en zijn klanten?

We zijn een softwarebedrijf dat is gespecialiseerd in order-to-cash-oplossingen. In het kader van de normale uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten treden wij op als verwerker of dienstverlener namens onze klanten. Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken hebben elk hun respectieve wettelijke verplichtingen. Hoewel Billtrust mogelijk aan de AVG voldoet, betekent dit dus niet dat onze klanten automatisch aan de AVG voldoen.

Verantwoordelijkheden van gegevensbeheerders

Gegevensbeheerders zijn personen of organisaties die de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepalen. Gegevensbeheerders dragen de primaire verantwoordelijkheid voor het naleven van de rechten van betrokkenen en het reageren op verzoeken van betrokkenen op grond van de AVG.

Gegevensbeheerders zijn ook verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om, onder andere, de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen, en om informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die worden verwerkt, de doeleinden van die verwerking en de externe partijen waaraan die informatie wordt overgedragen.

Verantwoordelijkheden van gegevensverwerkers

Een gegevensverwerker verwerkt gegevens volgens de vastgelegde instructies van een gegevensbeheerder. Hoewel een verwerker bepaalde verplichtingen heeft om de verwerkingsverantwoordelijke te ondersteunen en bij te staan bij het nakomen van diens eigen verplichtingen, zoals het informeren van de verwerkingsverantwoordelijke over verzoeken die hij van betrokkenen ontvangt, is zijn relatie tot de persoonsgegevens en de betrokkenen zelf relatief beperkt.

Addendum inzake gegevensverwerking

Onze DPA omvat standaard contractuele clausules en andere passende waarborgen om te voorzien in rechtmatige gegevensoverdrachten, onder andere onder de AVG. In de DPA-documenten specificeren we diverse voorwaarden voor specifieke jurisdicties. Billtrust vertrouwt ook op de naleving van de Data Privacy Framework-certificering als methode voor gegevensoverdracht van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Raadpleeg de Data Privacy Framework-lijst via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search.

Download de PDF-versie om het addendum van Billtrust over gegevensverwerking te bekijken.

Gegevensbeschermingsbeoordeling van Billtrust

Voor alle klanten wordt onze DPA automatisch onderdeel van je overeenkomst met Billtrust. Neem contact op met de klantenservice via [email protected] als je vragen hebt.

Gebruik van subverwerkers

Billtrust vertrouwt op externe serviceproviders om de Billtrust-diensten aan je te leveren, zoals betalingsverwerkingsdiensten en aanbieders van cloudopslag. Hier vind je een lijst van onze subverwerkers.

Privacy door ontwerp

Billtrust is altijd een veiligheidsbewust bedrijf geweest en onze productontwikkeling, in alle stadia van ontwerp tot implementatie, vindt plaats met de privacy en veiligheid van persoonsgegevens in het achterhoofd.

Bekijk hier het Cookiebeleid van Billtrust.

Raadpleeg onze opmerkingen in onze begeleidende mail.

Bekijk hier de Security en compliance certificeringen.

Blijf op de hoogte. Koppel onze RSS-feed voor een melding wanneer er updates zijn.

Als je RSS Feed gebruikt, sluit onze feed dan aan op je RSS feed-lezer naar keuze om op de hoogte te blijven van de laatste updates van onze privacyvoorwaarden, waaronder nieuwere versies van de pdf met het addendum gegevensverwerking van Billtrust. Feedly is een populaire RSS-lezer.