Nieuw onderzoek toont aan dat modernisering van debiteuren meer beleving is dan realiteit

Persbericht | 12 juli 2021

Onderzoek in opdracht van Billtrust analyseert de huidige staat van debiteurenbeheer met geïntegreerde B2B-betalingen en identificeert hiaten die suggereren dat de processen van debiteurenteams niet zo gemoderniseerd zijn als ze lijken.

LAWRENCEVILLE, NJ – 12 juli 2021Billtrust (NASDAQ: BTRS), leidend op het gebied van automatisch B2B-debiteurenbeheer en geïntegreerde betalingen, publiceerde de resultaten van een diepgaand kwalitatief en kwantitatief onderzoek om beter inzicht te krijgen in de huidige staat van de Amerikaanse debiteurenbeheersector. Het onderzoek omvat huidige trends, uitdagingen, prioriteiten, systemen, tools en moderniseringsacties van debiteurenbeheer en wordt samengevat in het nieuwe whitepaper "The State of Accounts Receivable: The Journey to Modernize", beschikbaar op Billtrust.com.

Het onderzoek toonde onder andere aan dat er een aanzienlijke belevingskloof is onder medewerkers van de debiteurenafdeling over de mate waarin hun processen zijn gemoderniseerd. Bij vragen over de tools die worden gebruikt om hun werk uit te voeren, vinden de meeste debiteurenteams dat ze up-to-date en efficiënt zijn, en beschrijven ze hun bestaande debiteurensystemen en -processen met woorden als betrouwbaar, innovatief en efficiënt. Bovendien beoordeelt 86% hun afdeling als zeer of enigszins gemoderniseerd. Er zijn echter tal van tegenstrijdige indicatoren die suggereren dat debiteurenafdelingen niet zo gemoderniseerd zijn als ze denken:

 • Meer dan 40% van de debiteurenafdelingen biedt geen zelfbedieningsmogelijkheden aan.
 • Meer dan 50% heeft geen realtime integraties met hun ERP-systemen, noch hebben ze geautomatiseerde integratie met de procure-to-pay crediteurenplatforms van hun klanten.
 • Meer dan 60% heeft het merendeel van hun betalingen of facturen niet digitaal en bijna 30% van de betalingen bestaat nog steeds uit contanten en cheques.
 • Slechts 25% van de executives ziet hun debiteurenafdeling als een strategische partner in het bedrijf en slechts 18% ziet ze als een innovatieve financiële functie.
 • 60% ziet hun huidige debiteurensystemen en -processen als frustrerend, gedreven door gebrek aan integraties tussen processen, te veel handmatige taken, onvoldoende zelfbedieningsmogelijkheden voor klanten, inefficiënte processen/workflows, slechte gebruikerservaring voor debiteurenteams, verouderde en trage technologie, menselijke fouten en hoge operationele kosten.
 • Debiteurenteams melden dat ze met gemiddeld 11-20 procure-to-pay crediteurenplatforms moeten werken en met 11-15 verschillende merken vertrouwd moeten zijn, wat de debiteurenprocessen vertraagt.

"Het is duidelijk dat wat debiteurenprofessionals beleven als moderne processen niet overeenkomt met wat als state-of-the-art wordt beschouwd", aldus Steve Pinado, president van Billtrust. “Het onderzoek wijst op een klein percentage van strategische, innovatieve en sterk gemoderniseerde debiteurenteams. We hopen dat dit onderzoek de aandacht vestigt op wat er kan worden gedaan om de efficiëntie te maximaliseren en de meest geavanceerde cashflowversnelling en geïntegreerde betalingsmogelijkheden te benutten die beschikbaar zijn. Omdat benchmarking en zelfevaluatie zo cruciaal zijn voor verbetering van de organisatie, zijn deze bevindingen belangrijk voor financiële leiders. Hiermee kunnen ze hun processen evalueren en het verband leggen tussen sterke debiteurencapaciteiten, productiviteit en klantervaringen van wereldklasse."

Het onderzoek bevat ook diepgaande inzichten over:

 • Hoe debiteurenteams hun tijd besteden.
 • De meest gebruikte debiteurensystemen en -tools.
 • De grootste pijnpunten en frustraties van debiteurenteams.
 • Hoe debiteurenteams omgaan met de uitdagingen van het toenemende gebruik van procure-to-pay crediteurenplatforms.
 • De impact van de pandemie op debiteurenbeheer.
 • De huidige staat van B2B-betalingen. 
 • Hoe klanten en de besluitvormers in de C-suite debiteurenteams zien. 
 • Technologie-initiatieven voor debiteurenteams zullen waarschijnlijk in de komende 12-36 maanden worden onderzocht of uitgeprobeerd.

Over het onderzoek

In het voorjaar van 2021 heeft Billtrust onderzoeksbureau Paradoxes, Inc. opdracht gegeven om een uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit te voeren voor een beter begrip van de huidige staat van de sector voor debiteurenbeheer in de Verenigde Staten. Er werden tientallen diepte-interviews van 60 minuten afgenomen en er werd een online enquête gehouden onder meer dan 350 bedrijven met meer dan 125 werknemers en een omzet van 50 miljoen dollar tot 10 miljard dollar.

Over Billtrust

Billtrust (NASDAQ: BTRS) is een toonaangevende leverancier van cloudgebaseerde software en geïntegreerde oplossingen voor betaalprocessen die B2B-commerce vereenvoudigen en automatiseren. Debiteurenbeheer vertoont vaak gebreken en vertrouwt op conventionele processen die verouderd en inefficiënt zijn en vaak handmatig en op papier uitgevoerd worden. Billtrust bevindt zich in de voorhoede van de digitale transformatie van debiteurenbeheer en levert bedrijfskritische oplossingen voor kredietbeslissingen en -bewaking, online bestellen, levering van facturen, registratie van betalingen en overschrijvingen, facturering, cashallocatie en debiteurenbeheer. Ga voor meer informatie naar Billtrust.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat bepaalde verklaringen die geen historische feiten, maar toekomstgerichte verklaringen zijn in het kader van de 'safe harbor'-bepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn niet bedoeld om te dienen als en mogen niet worden gebruikt door beleggers als garantie, waarborg, voorspelling of definitieve constatering van een feit of waarschijnlijkheid. Werkelijke gebeurtenissen en omstandigheden zijn moeilijk of onmogelijk te voorspellen en wijken af van aannames. Veel feitelijke gebeurtenissen en omstandigheden liggen buiten de macht van het bedrijf. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waaronder de factoren die worden besproken in de aangiften van het bedrijf bij de SEC, onder meer in de secties 'Risicofactoren' in de registratieverklaring op formulier S-4 ingediend bij de SEC door South Mountain Merger Corp. op 26 oktober 2020, zoals gewijzigd. Als de risico's zich voordoen of veronderstellingen onjuist blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die door deze toekomstgerichte verklaringen worden geïmpliceerd. Er kunnen bijkomende risico's zijn waarvan het bedrijf momenteel niet op de hoogte is of waarvan ze momenteel van mening zijn dat ze niet van belang zijn, waardoor de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de resultaten in de toekomstgerichte verklaringen. Bovendien weerspiegelen toekomstgerichte verklaringen de verwachtingen, plannen of voorspellingen van het bedrijf van toekomstige gebeurtenissen en standpunten vanaf de datum van dit persbericht. Het bedrijf verwacht dat latere gebeurtenissen en ontwikkelingen haar beoordelingen zullen veranderen. Hoewel het bedrijf ervoor kan kiezen om deze toekomstgerichte verklaringen op een bepaald moment in de toekomst bij te werken, wijst het bedrijf specifiek elke verplichting daartoe af. Op deze toekomstgerichte verklaringen mag niet worden vertrouwd als een weergave van de beoordelingen van het bedrijf op enige datum na de datum van dit persbericht. Dienovereenkomstig mag er niet overmatig worden vertrouwd op de toekomstgerichte verklaringen.

Contactpersoen media