Nieuw onderzoek toont aan dat de beste debiteuren­organisaties sneller rapporteren

Persbericht | 14 december 2021

Onderzoek in opdracht van Billtrust onderzoekt het spectrum van modernisering van debiteurenbeheer en biedt manieren om prestaties te verbeteren.

LAWRENCEVILLE, NJ — 14 december 2021 Billtrust (NASDAQ: BTRS), marktleider op het gebied van automatisch B2B-debiteurenbeheer en geïntegreerde betalingen, heeft nieuwe bevindingen gepubliceerd uit een eigen diepgaand onderzoek. De klantenservice van best-in-class debiteurenorganisaties is 25% beter en het innen van openstaande bedragen ligt 23% hoger dan de gemiddelde debiteurenafdeling. Bovendien bieden best-in-class teams 20% meer mogelijkheden voor zelfbediening en ontvangen ze betalingen 15% sneller dan gemiddeld.

Het onderzoek, dat een volwassenheidsmodel voor debiteurenbeheer introduceert, is samengevat in het nieuwe whitepaper "The State of Accounts Receivables Part Two: A Guide to Modernization”. Debiteurenprofessionals kunnen ook hun eigen zelfevaluatie van het volwassenheidsmodel uitvoeren en de belangrijkste sterke punten en groeimogelijkheden identificeren. Het onderzoek schetst een spectrum van 4 fasen, variërend van 'handmatig' en 'schaalbaar' tot 'modern' en 'best-in-class', en stelde vast dat de modernste debiteurenteams de volgende unieke kenmerken hebben:

  • 100% digitale betalingen en facturering. Alle aanvaarde betalingen zijn digitaal en facturen worden elektronisch aan klanten aangeboden.
  • Cash forecasting. In tegenstelling tot traditionele mogelijkheden voor debiteurenbeheer kunnen best-in-class teams hun cashflow voorspellen en proactief liquiditeitsproblemen identificeren.
  • Voorspellende analytics. Debiteurenteams maken gebruik van geavanceerde machine learning en voorspellende analytics voor rapportage en nauwkeurigheid.
  • Contactloze cashallocatie. Het afstemmen van de rekeningen gebeurt automatisch zonder menselijke tussenkomst.
  • Zeer proactieve accountdekking. Proactief contact opnemen met accounts die achterstallige betalingen hebben voordat de betalingsachterstand escaleert naar 60 of 90 dagen.

Het onderzoek wees ook uit dat moderne en best-in-class teams succes anders meten dan hun handmatige tegenhangers. Ze hechten meer belang aan belangrijke prestatie-indicatoren zoals klanttevredenheid, cash conversie en effectiviteit van debiteurenbeheer, dan aan maatregelen zoals onmiddellijke cashflow (DSO).  Dit weerspiegelt een verschuiving van de aandacht van direct geld innen naar meer programmatische maatregelen om debiteuren te beheren en een betere klantervaring te bieden. 

"Op de hoogte blijven van de huidige innovaties voor debiteurenbeheer is essentieel voor ons succes", zegt Nathan Hurst, CEO van Waterlogic, een markleider op het gebied van waterzuiverings- en dispensersystemen op gebruikspunten. "Al bijna tien jaar lang hebben de geautomatiseerde oplossingen voor facturering, betalingen, cashallocatie en invorderingen die we hebben geïmplementeerd onze order-to-cash processen verbeterd en ons een aanzienlijk concurrentievoordeel gegeven. Ze hebben de cashflow versneld en onze teams in staat gesteld handmatige taken te elimineren om een betere klantenservice te bieden."

"Er is een krachtig verband tussen sterke debiteurenbeheercapaciteiten, productiviteit en klantervaringen van wereldklasse”, aldus Steve Pinado, president van Billtrust. "De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is om debiteurenorganisaties te helpen hun mate van modernisering te herkennen en welke volgende stappen ze moeten nemen om een niveau hoger te gaan. Wij moedigen debiteurenteams aan om zichzelf te evalueren met behulp van het volwassenheidsmodel en te bepalen hoe zij de voordelen van snellere, efficiëntere processen kunnen realiseren om zowel de cashflow als de klanttevredenheid te beïnvloeden."

Over het onderzoek

In het voorjaar van 2021 heeft Billtrust onderzoeksbureau Paradoxes, Inc. opdracht gegeven om een uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit te voeren voor een beter begrip van de huidige staat van de sector voor debiteurenbeheer in de Verenigde Staten. Er werden tientallen diepte-interviews van 60 minuten afgenomen en er werd een online enquête gehouden onder meer dan 350 bedrijven met meer dan 125 werknemers en een omzet van 50 miljoen dollar tot 10 miljard dollar.

Over Billtrust

Billtrust (NASDAQ: BTRS) is een toonaangevende leverancier van cloudgebaseerde software en geïntegreerde oplossingen voor betaalprocessen die B2B-commerce vereenvoudigen en automatiseren. Debiteurenbeheer vertoont vaak gebreken en vertrouwt op conventionele processen die verouderd en inefficiënt zijn en vaak handmatig en op papier uitgevoerd worden. Billtrust bevindt zich in de voorhoede van de digitale transformatie van debiteurenbeheer en levert bedrijfskritische oplossingen voor kredietbeslissingen en -bewaking, online bestellen, levering van facturen, registratie van betalingen en overschrijvingen, facturering, cashallocatie en debiteurenbeheer. Ga voor meer informatie naar Billtrust.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat bepaalde verklaringen die geen historische feiten, maar toekomstgerichte verklaringen zijn in het kader van de 'safe harbor'-bepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995.  Deze toekomstgerichte verklaringen zijn niet bedoeld om te dienen als en mogen niet worden gebruikt door beleggers als garantie, waarborg, voorspelling of definitieve constatering van een feit of waarschijnlijkheid. Werkelijke gebeurtenissen en omstandigheden zijn moeilijk of onmogelijk te voorspellen en wijken af van aannames. Veel feitelijke gebeurtenissen en omstandigheden liggen buiten de macht van het bedrijf. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waaronder de factoren die worden besproken in de aangiften van het bedrijf bij de SEC, onder meer in de secties 'Risicofactoren' en 'Bespreking en analyse van de financiële toestand door het management en bedrijfsresultaten' van de meest recent ingediende periodieke rapporten van het bedrijf op formulier 10-K en 10-Q en daaropvolgende aangiften. Als de risico's zich voordoen of veronderstellingen onjuist blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die door deze toekomstgerichte verklaringen worden geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden. Er kunnen bijkomende risico's zijn waarvan het bedrijf momenteel niet op de hoogte is of waarvan ze momenteel van mening zijn dat ze niet van belang zijn, waardoor de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de resultaten in de toekomstgerichte verklaringen. Bovendien weerspiegelen toekomstgerichte verklaringen de verwachtingen, plannen of voorspellingen van het Bedrijf van toekomstige gebeurtenissen en standpunten vanaf de datum van dit persbericht. De Vennootschap verwacht dat latere gebeurtenissen en ontwikkelingen haar beoordelingen zullen veranderen. Hoewel het Bedrijf ervoor kan kiezen om deze toekomstgerichte verklaringen op een bepaald moment in de toekomst bij te werken, wijst het Bedrijf specifiek elke verplichting daartoe af. Op deze toekomstgerichte verklaringen mag niet worden vertrouwd als een weergave van de beoordelingen van het bedrijf op enige datum na de datum van dit persbericht. Dienovereenkomstig mag er niet overmatig worden vertrouwd op de toekomstgerichte verklaringen.

Contactpersoen media