De relatie tussen de CFO en de CIO is belangrijk voor debiteuren­oplossingen

Blog | 25 mei 2022

Leestijd: 7 min
Bij het verbeteren van de cashflow en het oplossen van debiteurenzaken, ontstaan er problemen als je CFO en CIO niet op één lijn zitten.

In een gezond bedrijf staan de CFO en de CIO op goede voet, dat is logisch. Maar hoewel er veel gezegd en geschreven is over de relatie tussen een CEO en een COO, en tussen verkoop- en marketingteams, is er minder aandacht besteed aan de relatie tussen de CFO en de CIO op het vlak van oplossingen voor accounts receivable. Veel bedrijven lijken het vitale belang van deze relatie niet goed door te hebben.

De relatie tussen een CFO en een CIO is van levensbelang voor elke organisatie, vooral als er behoefte is aan debiteurenbeheer. Door nauw samen te werken kunnen de CFO en de CIO processen stroomlijnen, best practices voor debiteurenbeheer bevorderen, de communicatie verbeteren en uiteindelijk betere resultaten neerzetten wat betreft debiteuren. 

Op welke manier kan het accounts receivable van jouw bedrijf profiteren van een krachtige relatie tussen CFO en CIO? 

Hieronder gaan we in op de waarde van deze twee functies en het belang van hun relatie. 

Wat doen een CIO en een CFO?

Een CIO (Chief Information Officer) en een CFO (Chief Financial Officer) bekleden allebei een hoge functie binnen een bedrijf.

Het belangrijkste verschil?

De CIO is verantwoordelijk is voor alle aspecten van de informatietechnologie van de organisatie, en de CFO is verantwoordelijk voor de financiële gezondheid

Een CIO doet meestal verslag uit aan de CEO (Chief Executive Officer), en de CFO aan de COO (Chief Operating Officer).

Hoewel een CIO soms betrokken is bij financiële besluitvorming, ligt de voornaamste focus op informatietechnologie. De CIO is verantwoordelijk voor het toezicht op de informatietechnologie van het bedrijf, waaronder systemen, data, en beveiliging. Daarnaast werkt de CIO nauw samen met andere afdelingen om ervoor te zorgen dat iedereen over de hulpmiddelen en hulpmiddelen beschikt om succes te boeken.

De voornaamste focus van de CFO is het plannen en beheren van de financiën. De CFO is verantwoordelijk voor het financieel beheer, waaronder de begroting, uitgaven, en financiële verslagen. Verder spelen CFO's een rol bij de langetermijnplanning en strategie. 

Hoewel zowel CIO's als CFO's op hun beurt een onmisbare rol in de organisatie bekleden, lopen hun taken nogal uiteen. Elke rol vereist specifieke kennis en vaardigheden. Samen zorgen ze ervoor dat het bedrijf goed en efficiënt draait.

Waarom de CIO zoveel kan bijdragen aan de bedrijfsstrategie

De rol van de CIO (Chief Information Officer) is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Vroeger richtten CIO's zich voornamelijk op het beheren van de technologische infrastructuur, maar de functie is verschoven naar een strategische leider met een sleutelrol bij het stimuleren van bedrijfsgroei en initiatieven voor digitale transformatie. 

Waarom?

Tegenwoordig zijn de meeste bedrijven afhankelijk van technologie, en die afhankelijkheid groeit. De oorzaak is het onschatbare belang van data en technologie in onze huidige economie. De CIO is nu verantwoordelijk voor alle informatiegerelateerde activiteiten, van dataverzameling en -analyse tot de implementatie en het onderhoud van systemen. Dat biedt een uniek perspectief op de rol van technologie bij het behalen van de bedrijfsdoelen.

Nu bedrijven bij hun besluitvoering steeds meer op data vertrouwen, kan de CIO inzichten bieden en aanbevelingen geven die bijdragen aan betere resultaten. Daarnaast gebruiken CIO's hun kennis om strategieën te ontwikkelen die inspelen op nieuwe technologieën en trends, wat de efficiëntie en concurrentiepositie ten goede komt.

CIO's zijn ook vaak verantwoordelijk voor het organiseren van initiatieven voor digitale transformatie, wat diep inzicht geeft in het potentieel van nieuwe technologie. Daarnaast zijn CIO's vaak verantwoordelijk voor de ontwikkeling van langetermijnplannen voor de manier waarop technologie binnen de organisatie wordt gebruikt. Zo stagneert het bedrijf niet, en kunnen mogelijke accounts receivable uitdagingen snel opgelost worden. 

Bedrijven worden steeds afhankelijker van technologie, dus draagt de CIO ook in de toekomst in belangrijke mate bij aan het succes.

Hoe de CFO kan bijdragen aan strategische planning

De functie van de CFO (Chief Financial Officer) evolueert mee met die van de CIO. Een CFO houdt toezicht op de financiële gezondheid van het bedrijf en is een strategische partner in het besluitvormingsproces. Daarom moet de CFO de doelstellingen van het bedrijf goed doorgronden, om zo kansen en risico's te identificeren en te beoordelen.

CFO's nemen ook de leiding en coördinatie van de financiële activiteiten van het bedrijf voor hun rekening. Dat wil zeggen: financiële strategie, planning en cash forecasting, kasbeheer, en algemeen financieel leiderschap.

Daarnaast kan de CFO ook wezenlijk bijdragen aan de strategische planning. Vanuit het inzicht in financiële trends en de impact van mogelijke bedrijfsbeslissingen op de financiële prestaties, kan de CFO invulling geven aan de strategie en ervoor zorgen dat de strategie goed aansluit bij de financiële doelstellingen.

Hoe?

Een CFO draagt op meerdere manieren bij aan strategische planning:

  1. Ten eerste helpt de CFO door financiële modellen op te stellen om de potentiële impact van beslissingen duidelijk te maken. 
  2. Ten tweede biedt de CFO inzicht in trends op de markt die van invloed kunnen zijn op de strategie van het bedrijf. 
  3. Ten derde identificeert en beoordeelt de CFO risico's die verband houden met mogelijke handelswijzen. 
  4. Ten slotte speelt de CFO, vanuit de samenwerking met andere bestuursleden, een sleutelrol bij het ontwikkelen en implementeren van een succesvolle bedrijfsstrategie.

Waar het op neerkomt?

In de huidige zakenwereld, waar de zakelijke doelen en besluitvorming steeds meer op data draaien, staat de CFO in een goede positie om waardevolle input te leveren voor strategische planning. Bedrijven gaan nu met onzekerheid de toekomst in, dus stijgt het belang van de CFO alleen maar verder.

Waarom het belangrijk is dat de CFO en de CIO samenwerken

Wat zakelijk succes betreft is de relatie tussen de CFO en de CIO van levensbelang. Deze twee leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor respectievelijk het toezicht op de financiële en technologische gezondheid van het bedrijf. Vanuit hun verschillende expertisegebieden moeten ze op dezelfde lijn zitten om samen weloverwogen economische en technische beslissingen te nemen waarmee het bedrijf haar doelstellingen bereikt.

Waarom is deze samenwerking zo belangrijk?

Er zijn meerdere redenen waarom CFO's en CIO's effectiever moeten samenwerken:

  • CFO's en CIO's moeten regelmatig de financiële en technische behoeftes van het bedrijf bespreken.
  • Ze kunnen ook gezamenlijke strategieën ontwikkelen om met begrotingsbeperkingen om te gaan.
  • Deze vitale besluitvormingsprocessen lukken alleen als de CFO en CIO goed met elkaar communiceren.
meerdere redenen waarom CFO's en CIO's efficiënter moeten samenwerken

De CFO en CIO komen niet ver vanuit twee ivoren torens, maar moeten juist samenwerken om de financiële en technologische doelstellingen van het bedrijf op elkaar af te stemmen. Stel dat de CFO gevraagd wordt financiering te bieden voor nieuwe boekhoudsoftware voor debiteuren die de CIO heeft ontwikkeld. Of dat de CIO een nieuw systeem moet opzetten waarmee de financiële afdeling tijd en geld kan besparen. In beide gevallen moet de CFO en CIO een goede werkrelatie hebben om effectief samen verder te komen.

Oplossingen voor accounts receivable

Als je een bedrijf leidt, dan weet je dat accounts receivable vitaal is om het bedrijf draaiende te houden en ervoor te zorgen dat schulden snel worden betaald. 

De afdeling debiteurenoplossingen is bijzonder gevoelig voor de relatie tussen CFO en CIO. Gezien het belang van debiteuren voor de financiële gezondheid van een bedrijf, is het geen verrassing dat CFO's en CIO's op dit punt nauw moeten samenwerken. De CIO ontwikkelt en implementeert de systemen voor het debiteurenbeheer.

Waarom is de relatie tussen CFO en CIO zo belangrijk voor accounts receivable?

Oplossingen voor debiteurenbeheer kunnen een grote invloed hebben op de bottomline van een bedrijf. Een inefficiënt debiteurenbeheersysteem kan bijvoorbeeld leiden tot late betalingen van klanten, wat problemen met de cashflow kan veroorzaken. Als het debiteurenbeheersysteem van een bedrijf te complex of inflexibel is, vinden werknemers de oplossing onhandig en moeilijk te gebruiken, wat leidt tot fouten en tijdverlies.

CFO's en CIO's moeten dus samen voor efficiënte debiteurenoplossingen zorgen. Ze zijn elk verantwoordelijk voor verschillende bedrijfsonderdelen die uiteindelijk evenveel bijdragen aan de goede werking van je debiteurensysteem. De CFO is op financieel vlak verantwoordelijk en zorgt ervoor dat er voldoende geld beschikbaar is om het accounts receivable systeem van je bedrijf te ondersteunen. Tegelijkertijd beheert de CIO het technische vlak, en dus de ontwikkeling of het onderhoud van de procedures die worden gebruikt voor debiteurebeheer. Als deze twee afdelingen niet goed communiceren en samenwerken, zet dat een rem op de effectiviteit van het accounts receivable systeem.

Debiteurenoplossingen zijn slechts één voorbeeld van hoe de relatie tussen de CFO en de CIO het bedrijf ten goede kunnen komen. Door samen te werken, kunnen CFO's en CIO's de technologische investeringen van het bedrijf optimaal strategisch inzetten om zo de bedrijfsdoelstellingen te behalen. Op zijn beurt draagt dat weer bij aan de financiële doelstellingen.

Conclusies over de relatie tussen de CFO en de CIO

Voor gezonde debiteurenoplossingen moeten de CFO en de CIO als partners tewerk gaan; door samen te werken, kunnen deze twee essentiële functies effectief en efficiënt voldoen aan de financiële en IT-behoeftes van het bedrijf. CFO's en CIO's moeten op één lijn zitten als het gaat om debiteurenoplossingen. Een krachtige samenwerking is dus de sleutel tot succes.

De relatie tussen de CFO en de CIO is om meerdere redenen dus zeer belangrijk. Ten eerste moeten zowel de CFO als de CIO de doelstellingen en doelstellingen van de organisatie goed begrijpen. Zonder dit gedeelde begrip kan er slechts met moeite een effectieve debiteurenoplossing tot stand komen. Vanuit een nauwe samenwerking zorgen ze voor het ideale systeem dat naadloos integreert met de bestaande systemen en processen.