e-Invoicing vereisten per land

Een interactief overzicht van de huidige e-invoicing mandaten van de overheid

Over deze gids

Naarmate het aantal e-factureringsmandaten voor B2G en B2B blijft stijgen, is compliance nu van groot belang voor elk bedrijf of elke organisatie die zaken doet in de desbetreffende landen. Billtrust is op de hoogte van meer dan 100 landen die e-facturering momenteel tot op zekere hoogte verplicht stellen. We verwachten dat deze lijst met mandaten de komende jaren gestaag verdergroeit.

Om je te helpen dit ingewikkelde systeem te navigeren, heeft Billtrust de onderstaande kaart samengesteld als referentietool. Gebruik de accordeons onder de kaart om relevante informatie te vinden voor alle zakelijke markten waarop je actief bent.

Nalevingsoverzicht E-facturering

Noord- en Zuid-Amerika

De Argentijnse regering heeft in 2003 e-facturatie ingevoerd, maar heeft het in april 2019 verplicht gesteld voor alle categorieën bedrijven, ook voor belastingbetalers met één systeem. Ze bieden de mogelijkheid om de modaliteit van het uitgeven van e-facturen te kiezen en geen gebruik te maken van fiscale controllers. Transacties met betrekking tot persoonlijke eigendommen zijn uitgesloten van deze regeling.

 • Mandaat: B2G, B2B, B2C
 • Model: Clearance
 • Verantwoordelijke autoriteit: Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP)
 • Platform(s): Er is geen centraal platform opgezet of geselecteerd op het moment van schrijven. Belastingbetalers moeten eerst de relevante CAE- of elektronische autorisatiecodes verkrijgen van de AFIP.
 • Norm(en): Het e-facturatiesysteem werkt met een XML-bestand dat bestaat uit specifieke belastinggegevens en een elektronische handtekening om de authenticiteit en integriteit van het document te verifiëren. De issuer creëert het document in de indeling die met de klant is overeengekomen, maar moet de factuurgegevens met behulp van een op XML gebaseerde webservice naar de AFIP sturen. Bedrijven die e-facturen met BTW uitgeven, moeten voor elk document een CAE-nummer aanvragen bij de AFIP. Ze moeten de AFIP ook minstens vijf dagen vóór de uitgiftedatum informeren over de datum waarop ze elektronische facturen zullen uitgeven. Bovendien moeten verplichte QR-codes in elke e-factuur worden ingesloten.
 • Voor exportdocumenten moeten bedrijven een CAE-nummer en een officieel documentnummer aanvragen zoals gespecificeerd door de AFIP.
 • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar

De Boliviaanse belastingdienst streefde er in 2019 al naar om e-facturatie verplicht te stellen door het e-facturatiesysteem Sistema De Facturacion Electronica (SFE) te bouwen om als centraal verwerkingsportaal te fungeren. De eerste uitrol verliep echter moeizaam. Het mandaat werd uitgesteld tot 2020, maar de situatie werd te ingewikkeld geacht voor de markt om uit te voeren en daarom werd het mandaat ingetrokken. De regering heeft het project in december 2021 opnieuw geactiveerd, waarbij e-facturering op dat moment verplicht werd voor een bepaalde lijst van grote bedrijven. Dit is de eerste van 4 groepen belastingbetalers waarnaar het mandaat zal worden uitgerold. Per 1 augustus 2022 is e-facturatie verplicht geworden voor de 2e aangewezen groep.

E-facturatie blijft momenteel optioneel voor de overige groepen en andere belastingbetalers, maar wordt gepromoot als voorkeursmethode. We verwachten dat e-facturatie in de komende maanden verplicht wordt voor de 3e en 4e groep. Ga voor meer informatie over de huidige situatie naar Impuestos – SIN.

 • Mandaat: B2G, B2B (gedeeltelijk)
 • Model: Clearance (voorstel)
 • Verantwoordelijke autoriteit: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)
 • Platform(s): Belastingbetalers moeten een digitale handtekening krijgen van de certificerende instantie, het Agentschap voor de ontwikkeling van de informatiemaatschappij (ADSIB). Het document moet dan naar het SFE-portaal worden gestuurd voor validatie en registratie. De SFE stuurt in real time een antwoord naar de belastingbetaler. De uitgiftestatus van de factuur is direct beschikbaar op het SFE-portaal.
 • Norm(en): Alle elektronische belastingdocumenten moeten worden gegenereerd met behulp van de XML-indeling versie 1.0 UTF-8. Er zijn 27 soorten facturen die door het SFE-portaal worden herkend, op basis van de geleverde dienst en de sector waarin de dienst wordt geleverd.
  • Factura compra y venta (aan- en verkoopfactuur)
  • Recibo de alquiler bienes inmuebles (huurbewijs onroerend goed)
  • Factura comercial de exportación (commerciële exportfactuur)
  • Factura comercial de exportación libre consignación (commerciële exportfactuur gratis verzending)
  • Factura de venta en zona franca (verkoopfactuur in vrije zone)
  • Factura de servicios turísticas y hospedaje (factuur toerisme en accommodatie)
  • Factura de seguridad alimentaria y abastecimiento (factuur voedselbeveiliging en catering)
  • Factura tasa cero (factuur met nultarief)
  • Factura compra venta moneda extranjera (Aankoopfactuur in vreemde valuta)
  • Factura Duty free (belastingvrije factuur)
  • Factura sector educativo (factuur onderwijssector)
  • Factura comercialización hidrocarburos (factuur commercialisering van koolwaterstoffen)
  • Factura servicios básicos (basis dienstenfactuur)
  • Factura alcanzada ice (facturen beïnvloed door ICE-belasting)
  • Factura entidades financieras (belasting op financiële instanties)
  • Factura hoteles (hotelbelasting)
  • Factura hospitales clínicas (factuur kliniek en ziekenhuis)
  • Facturas juegos de azar (factuur gokken)
  • Factura de hidrocarburos (factuur koolwaterstoffen)
  • Factura venta interna de minerales (interne verkoopfactuur mineralen)
  • Factura comercial exportación de minerales (verkoopfactuur export mineralen)
  • Factura telecomunicaciones (telecommunicatiefactuur)
  • Factura prevalorada (vooraf gewaardeerde factuur)
  • Nota de crédito – Debito (credit-debetnota)
  • Factura productos nacionales (nationale productfactuur)
  • Factura productos nationale alcanzados por el ICE (nationale producten waarop de ICE-belastingfactuur van toepassing is)
  • Factura SIETE-RG (Siete-RG factuur)
 • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar

Brazilië heeft een van de meest vergevorderde e-factureringssystemen ter wereld. E-facturatie is verplicht voor alle bedrijven en volgt een clearance model, waarbij voorafgaande validatie door de SEFAZ vereist is vóór verzending van goederen. De meest voorkomende e-facturatieformaten zijn de CT-e voor verzenddiensten en NF-e voor gekochte goederen.

 • Mandaat: B2G, B2B, B2C
 • Model: Clearance
 • Verantwoordelijke autoriteit: Secretaria da Fazenda (SEFAZ)
 • Platform(s): Belastingbetalers moeten de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) en CT-e aangeven bij de belastingdienst, SEFAZ, voordat de gerelateerde goederen worden verzonden. De administratie geeft een autorisatiecode af die wordt afgedrukt op de grafische PDF-weergave van elke e-factuur (DANFE). Zoals voor NFS-e moeten deze worden aangegeven in het betreffende stadhuis (regionale autoriteit).
 • Norm(en): Er worden verschillende elektronische factureringsformaten gebruikt, allen op basis van XML-formaat maar met verschillende structuren afhankelijk van de aard van het te factureren item:
  • NF-e: Nota Fiscal Eletrônica, wordt gebruikt bij het factureren van producten.
  • NFS-e: Nota Fiscal de Servicios Electrónica, bij het factureren van diensten.
  • CT-e: Conocimiento de Transporte Electrónico, bij het factureren van specifieke vrachtdiensten (e-Waybill).
 • Wettelijke bewaartermijn: 5 jaar

Hoewel er op dit moment geen mandaat is, voert de Canada Revenue Agency een haalbaarheidsonderzoek uit om kansen te onderzoeken om de effectiviteit van belastingnaleving te verbeteren door belastingrapportage te harmoniseren met financiële/fysieke leveringsketenprocessen. Hoewel e-facturatie nog niet verplicht is, moedigt de Canadese overheid bedrijven sterk aan om elektronische facturen te gaan gebruiken. Bedrijven kunnen het PEPPOL-netwerk gebruiken om facturen te versturen en te ontvangen. De Canadese overheid heeft verplicht gesteld dat alle e-facturen in het formaat Universal Business Language (UBL) moeten zijn.

 • Mandaat: B2G
 • Model: Post-audit
 • Verantwoordelijke autoriteit: Canada Revenue Agency
 • Platform(s): PEPPOL
 • Norm(en): UBL
 • Wettelijke bewaartermijn: 6 jaar vanaf het einde van het boekjaar

Chili wordt erkend als het baanbrekende e-facturatieland van Latijns-Amerika, nadat er in 2001 een vrijwillig e-facturatiesysteem is geïntroduceerd. De geleidelijke implementatie van verplichte e-facturatie begon in 2014, afhankelijk van de grootte van de bedrijven, en in 2018 waren alle B2B- en B2C-transacties opgenomen. Vrijwel alle Chileense bedrijven zijn nu verplicht e-facturatie te gebruiken.

 • Mandaat: B2G, B2B, B2C
 • Model: Clearance
 • Verantwoordelijke autoriteit: Service de Impuestos Internos (SII)
 • Platform(s): Factura Chile
 • Norm(en): Het Elektronisch Belastingdocument of DTE is een gestandaardiseerd XML-document dat de informatie- en gegevensstructuur van elke factuur specificeert.
 • Wettelijke bewaartermijn: 6 jaar

E-facturatie is nu verplicht voor de meeste bedrijven in Colombia. Het mandaat voor alle B2B-transacties is in 2020 in werking getreden. In augustus 2022 heeft de Colombiaanse belastingdienst (DIAN) een ontwerpresolutie gepubliceerd waarin wordt voorgesteld een mandaatkalender te gebruiken voor het genereren en verzenden van het elektronische equivalente document (Sp.: Documento Equivalente Electronico). In het besluit staan ook andere bepalingen voor hun facturatiesysteem.

De Projectresolutie bepaalt dat elektronische equivalente documenten tussen februari en juli 2023 moeten worden geïmplementeerd. Het gaat om o.a. bonnetjes van betaalautomaten, trein- en buskaartjes, tolafschriften, en kaartjes voor bioscopen en theatervoorstellingen.

Verder vermeldt DIAN de 1.9-versie van de technische informatiebijlage voor zijn verkoopfactuur (Sp.: Factura Electrónica de Venta) en een 1.0-versie van zijn technische informatiebijlage voor de elektronische equivalente documenten. DIAN heeft deze resolutie opengesteld voor openbare raadpleging en zal naar verwachting in de toekomst meer informatie over de resultaten vrijgeven.

 • Mandaat: B2G, B2B, B2C
 • Model: Clearance
 • Verantwoordelijke autoriteit: Nationale Directie Douane en Belastingen (DIAN)
 • Platform(s): Belastingbetalers die het Colombiaanse e-invoicing-model willen implementeren, moeten zich registreren bij DIAN als uitgever van elektronische facturen. Leveranciers van oplossingen moeten ook worden gecertificeerd als aanbieder van elektronische facturering. Aan deze providers wordt een unieke software-ID toegewezen. Van die identificatie wordt er een "softwarebeveiligingscode" gegenereerd die moet worden opgenomen in de elektronische factuur. De bewaring van het originele elektronische document is verplicht voor uitgevers en ontvangers gedurende de periode die is vastgelegd in de belastingwet.
 • Norm(en): Het door de DIAN gedefinieerde standaardformaat is XML, dat gebruikmaakt van UBL V2 (Universal Business Language).
 • Wettelijke bewaartermijn: 5 jaar

E-facturatie is sinds december 2018 verplicht voor alle Costa Ricaanse belastingbetalers. (Referentiebesluit DGT-R-012-2018)

 • Mandaat: B2G, B2B, B2C
 • Model: Clearance
 • Verantwoordelijke autoriteit: Direccion General de Tributacion (DGT)
 • Platform(s): De factuur moet digitaal worden ondertekend met behulp van een certificaat dat is uitgegeven door de Centrale Bank of is gegenereerd op de website van het Ministerie van Financiën.
 • Norm(en): Er zijn meerdere elektronische documenten gedefinieerd en ontwikkeld in een gestructureerd XML-formaat.
 • Wettelijke bewaartermijn: 5 jaar

De Dominicaanse Republiek verwijst naar e-invoicing als de Comprobante Fiscal Electronico of Electronic Tax Receipt (e-CF). Hun elektronische factureringssysteem bevindt zich nu in een vrijwillige fase (in januari 2020 gelanceerd) en de regering streeft ernaar om dit in de komende jaren verplicht te maken voor alle bedrijven. Een onlangs aangekondigd project heeft de tijdlijn voor implementatie bepaald, die wacht op goedkeuring door de Senaat. Dat project schetst de implementatie van het mandaat als een geleidelijke uitrol met de volgende tijdlijnen:

 • Grote belastingbetalers – januari tot december 2023
 • Grote en middelgrote bedrijven – januari tot december 2024
 • Kleine en niet-geclassificeerde belastingbetalers – januari 2025
Bedrijven en particulieren kunnen zich vrijwillig aansluiten bij het e-facturatiesysteem en elektronische belastingontvangsten (e-CF) naar de lokale belastingdienst sturen. De autoriteiten hebben ook een gratis facturatiesysteem ontwikkeld voor mkb-bedrijven en zelfstandigen met lagere transactievolumes die niet over een goede e-facturatieoplossing beschikken.
 • Mandaat: B2G, B2B (voorstel), B2C (voorstel)
 • Model: Clearance (achteraf)
 • Verantwoordelijke autoriteit: Direccion General de Impuestos Internos (DGII - Dominicaanse Republiek)
 • Platform(s): Er is geen vast platform doorgegeven, maar verwacht wordt dat de Republiek een Clearance CTC-model zal aannemen. Belastingbetalers moeten geautoriseerd zijn voor de afgifte van elektronische facturen om facturen met opeenvolgende nummers te kunnen genereren.
 • Norm(en): Het gebruikte formaat is XML volgens de UBL-standaard.
 • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar

In Ecuador is het uitrolproces voor e-facturatie sinds januari 2019 aan de gang. Het is momenteel verplicht voor twee groepen belastingbetalers (degenen die zich bezig houden met de zakelijke aspecten van het gebruik van zware machines en grond-, weg- en waterbouwmaterieel; en groot- en kleinhandelaren in vloeibaar gas). De Internal Revenue Service (SRI) stelt vanaf 30 november 2022 de uitgifte van e-facturen verplicht voor enkele aanvullende belastingbetalers. Belastingbetalers die al op e-facturatie zijn overgestapt, worden door de Internal Revenue Service (SRI) gekwalificeerd als inhoudingsplichtige en moeten op dezelfde datum beginnen met het uitgeven van de ATS-versie (Simplified Transactional Annex) van het inhoudingsbewijs. Naar verwachting wordt e-facturatie ergens in 2023 verplicht voor alle resterende belastingbetalers.

 • Mandaat: B2G, B2B, B2C
 • Model: Clearance
 • Verantwoordelijke autoriteit: Servicio de Rentas Internas (SRI)
 • Platform(s): SRI & yo
 • Norm(en): Facturen moeten digitaal ondertekend zijn. Er wordt een XMLDsig-indeling gebruikt om het document elektronisch te ondertekenen.
  • De 'COMPROBANTE ELECTRÓNICO' of elektronische factuur is een document gestructureerd in een XML-formaat gestandaardiseerd door de SRI. Dit geldt ook voor enkele andere documenten zoals de Creditnota, Debetnota, Afdracht en Bewijs van Inhouding.
 • Wettelijke bewaartermijn: 7 jaar

In augustus 2022 heeft het parlement van El Salvador een wetsvoorstel goedgekeurd tot hervorming van de belastingwet dat e-facturering (Documento Tributario Electronico) landelijk verplicht maakt. Het parlement stelde vast dat dit een cruciale stap is in de strijd tegen belastingontduiking en het creëren van een snelle verbinding tussen belastingbetaler en de Belastingdienst. Het ministerie van Financiën schat dat alle sectoren over (ongeveer) 18 maanden verplicht zullen zijn om e-facturering in te voeren.

 • Mandaat: B2G, B2B, B2C (binnenkort)
 • Model: Clearance
 • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerio de Hacienda
 • Platform(s): Op het moment van schrijven zijn er nog geen platforms geselecteerd.
 • Norm(en): Er zijn momenteel nog geen vaste normen vastgelegd.
 • Wettelijke bewaartermijn: Onbekend

De Guatemalteekse belastingdienst (SAT) heeft in 2019 het elektronische factureringssysteem (FEL) ingevoerd. Sindsdien is de invoering in fasen voor verschillende groepen belastingbetalers uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2023 kunnen bedrijven in Guatemala alleen nog e-facturen uitgeven. Dit wordt de enige manier waarop belastingconforme documenten kunnen worden afgegeven in Guatemala.

Belastingbetalers moeten zich aanmelden als uitgever van elektronische facturen in het FEL-systeem en zich laten certificeren door een certificeringsinstantie. Deze certificeringsinstantie moet geregistreerd zijn bij de SAT om op te kunnen treden als DTE-certificeerder. Deze autorisatie moet jaarlijks worden vernieuwd. Digitale handtekeningen zijn verplicht om de authenticiteit van elektronische facturen te waarborgen. De SAT archiveert alle facturen, maar ook de uitgevers en ontvangers van deze facturen moeten de XML-versies ervan gedurende vier jaar bewaren. Certificeerders zijn ook verplicht om de XML's van gecertificeerde DTE's en de daarbij behorende ontvangstbevestigingen te archiveren.

 • Mandaat: B2G, B2B, B2C
 • Model: Clearance
 • Verantwoordelijke autoriteit: Superintendency de Adminacion Tributaria (SAT)
 • Platform(s): FEL
 • Norm(en): De DTE bestaat uit een volgens de specificaties van de SAT geharmoniseerd XML-bestand.
 • Wettelijke bewaartermijn: 4 jaar

E-facturatie is momenteel niet verplicht, maar vrijwillige gebruikers moeten wel eerst door de Belastingdienst worden goedgekeurd.

 • Mandaat: E-facturatie is momenteel niet verplicht
 • Model: Clearance (vrijwillig)
 • Verantwoordelijke autoriteit: Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)
 • Platform(s): SAR
 • Norm(en): XML
 • Wettelijke bewaartermijn: Onbekend

In Mexico werd e-facturatie (CFDI) en live rapportage aan de belastingdienst in 2011 oorspronkelijk alleen voor grote belastingbetalers verplicht gesteld. In 2014 is dit uitgebreid naar alle bedrijven.

 • Mandaat: B2G, B2B, B2C
 • Model: Clearance
 • Verantwoordelijke autoriteit: De Mexicaanse Servicio de Adminacion Trinutaria (SAT)
 • Platform(s): PAC. E-facturen moeten in dit platform gevalideerd worden door de belastingdienst. Ook moeten belastingbetalers een specifiek digitaal certificaat (CSD) aanvragen dat door de SAT wordt uitgegeven om geavanceerde handtekeningen op facturen aan te kunnen brengen.
 • Norm(en): CFDI, bestand in XML-indeling. De technische beschrijving is te vinden op de website van SAT.
 • Wettelijke bewaartermijn: minimaal 5 jaar. In Mexico is het verplicht om het originele e-document minimaal 5 jaar te bewaren (afzender en ontvanger). Alle documenten moeten voldoen aan de landelijke NOM 151-norm waarin de eisen worden beschreven waaraan moet worden voldaan voor de opslag van databerichten en de digitalisering van documenten.

Panama is in 2016 begonnen met de implementatie van e-facturatie toen het Panamanian Electronic Invoicing System (SFEP) werd opgericht. De uitrol van het SFEP begon in augustus 2020 toen de regering van Panama een wetsvoorstel aannam waarin belastingbetalers die wel een POS-systeem maar geen kassasysteem gebruikten verplicht werden om elektronische facturen uit te geven. De volgende belastingbetalers moeten vanaf 2 januari 2023 aan de regelgeving voldoen: particuliere entiteiten geautoriseerd door de Panama Maritime Authority; op aandelenbeurzen uitgevoerde activiteiten; internationaal openbaar personenvervoer over land, door de lucht of over zee; nationaal openbaar luchtvervoer; van aardolie afgeleide transportdiensten; groepshotels met minder dan zeven kamers; notarieel bekrachtigde contracten voor de verhuur van onroerend goed of huurcontracten geregistreerd bij het Ministerie van Volkshuisvesting aangegaan door natuurlijke of rechtspersonen die hun eigen vermogen beheren.

 • Mandaat: B2G, B2B (binnenkort), B2C (binnenkort)
 • Model: Post-audit
 • Verantwoordelijke instantie: General Revenue Directorate (DGI) - Panama
 • Platform(s): SistemaFE
 • Norm(en): Elektronische XML-indeling volgens de technische eisen opgesteld door de DGI. Om de authenticiteit en onweerlegbaarheid van deze e-facturen te waarborgen, zijn ze pas rechtsgeldig als ze voorzien zijn van de gekwalificeerde elektronische handtekening van de uitgever.
 • Wettelijke bewaartermijn: 5 jaar

In Panama werd e-facturatie in 2018 verplicht gesteld met de uitrol van het SIFEN (het nationale e-factureringssysteem). Bedrijven die aanvankelijk deel uitmaakten van het SIFEN-proefprogramma voor e-facturatie, moesten uiterlijk op 1 april 2022 verplicht e-facturen gaan uitgeven.

Na aanname van de nieuwe algemene resolutie 105 heeft de Paraguayaanse belastingdienst (SET) een stappenplan opgesteld met tijdslimieten waaraan andere bedrijven zich moeten houden om ook aan het SIFEN-regime voor e-factureren te voldoen. De implementatie is op 1 juli 2022 van start gegaan. Geselecteerde bedrijven in Paraguay moeten in verschillende fases tot oktober 2024 overstappen op het e-facturatieregime. Alle nieuw geregistreerde bedrijven in Panama zullen vanaf 1 januari 2024 alleen elektronisch mogen factureren, en moeten zich verplicht aansluiten bij het SIFEN-regime. De lijsten van de bedrijven die op e-facturatie moeten overstappen staan vermeld op de Ekuatia-website. In aanmerking komende groepen belastingbetalers zullen door de SET op de hoogte worden gebracht via de Marandu Tax Mailbox.

 • Mandaat: B2G, B2B (gedeeltelijk), B2C (gedeeltelijk)
 • Model: Clearance (voorstel)
 • Verantwoordelijke autoriteit: Subsecretaria de Estado de Tributacion(SET)
 • Platform(s): SIFEN
 • Norm(en): XML
 • Wettelijke bewaartermijn: 5 jaar

De Peruaanse belastingdienst SUNAT heeft bepaald dat elektronische dienstverleners vanaf 1 januari 2021 gecertificeerd moeten zijn volgens het ISO/IEC-27001-kader en dat elektronische gebruikers het OSE en/of SOL Electronic Delivery System (SEE) moeten gaan gebruiken.

 • Mandaat: B2G, B2B, B2C
 • Model: Clearance
 • Verantwoordelijke autoriteit: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria (SUNAT)
 • Platform(s): SUNAT reguleert het bedrag van de OSE (Electronic Services Operator), die verantwoordelijk is voor het valideren van de e-facturen voordat ze naar SUNAT worden verzonden.
 • Norm(en): De CPE (Electronic Payment Receipt) wordt geïmplementeerd op basis van een UBL (Universal Business Language Format ontwikkeld door XML-structuren).
 • Wettelijke bewaartermijn: 5 jaar

Het e-facturatiesysteem van Uruguay is sinds 2012 van kracht. E-facturatie is sinds 1 december 2019 verplicht voor alle belastingbetalers in Uruguay. De uitgever moet eerst een administratief registratie- en certificeringsproces voor belastingbetalers doorlopen bij de DGI.

 • Mandaat: B2G, B2B, B2C
 • Model: Clearance
 • Verantwoordelijke autoriteit: DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
 • Platform(s): efactura
 • Norm(en): De laatste versie (20) van de CFE (Electronic Tax Receipt), een digitaal document dat is opgesteld en elektronisch is ondertekend in een XML-formaat dat is gedefinieerd en wordt onderhouden door de DGI.
 • Wettelijke bewaartermijn: 5 jaar

Sinds 2018 is er een B2G-mandaat voor alle federale agentschappen. Dit betreft alleen de ontvangst en verwerking van e-facturen. Er kunnen meerdere platforms zijn, aangezien elk federaal agentschap kan kiezen uit twee routes. Ze kunnen ofwel hun inkoopsystemen uitbesteden aan een externe Federal Shared Services Provider (daar zijn er al een aantal van) of een P2P-systeem implementeren dat al is goedgekeurd door het OMB.

De Business Payments Coalition, een organisatie die pleit voor verbeteringen in B2B-betalingsgerelateerde kwesties, leidt een meerjarige inspanning van de branche om de haalbaarheid te onderzoeken van het ontwikkelen en implementeren van een standaard, alomtegenwoordig B2B-platform voor elektronische facturatie en verwerking, gebaseerd op het PEPPOL-model van de EU en de publiek-private samenwerking zoals die in Australië bestaat. In 2022 konden bedrijven deelnemen aan een pilotprogramma waarin de uitwisseling van elektronische facturen tussen een selecte groep bedrijven werd getest en een veilig e-facturatieproces tussen providers werd opgezet. De BPC hoopt dat het netwerk in 2023 in het hele land live kan gaan. We houden de resultaten en verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Europa

Albanië startte in 2020 met een nieuw online facturatiesysteem, waarbij de mandaten voor verschillende groepen belastingbetalers in de loop van 2021 gefaseerd van kracht werden. Belastingbetalers moeten gecertificeerde software gebruiken om e-facturen in realtime naar een gecentraliseerd facturatieplatform te verzenden. Facturen kunnen elektronisch of op papier worden uitgewisseld. Er zijn twee soorten gecertificeerde software, ook wel fiscaliseringssystemen genoemd:

 • Facturen voor contante transacties (bijv. verkooppunten) moeten worden uitgegeven met behulp van goedgekeurde fiscale apparaten met afdrukmogelijkheden.
 • Facturen voor niet-contante transacties moeten uitgegeven worden via een goedgekeurde softwareoplossing die bepaalde functies kan uitvoeren, waaronder digitale ondertekening.
Het geïmplementeerde model zorgt voor meer transparantie voor de Albanese belastingdienst en is tevens een belangrijke stap op weg naar lidmaatschap van de EU waar Albanië naar streeft.

B2G e-facturatie is verplicht sinds april 2019. Dit mandaat vereist dat bedrijven gebruikmaken van conforme e-facturatie en dat centrale, regionale en lokale aanbestedende diensten conforme e-facturen ontvangen en verwerken.

Daarnaast zijn leveranciers van de Vlaamse overheid sinds 1 januari 2018 verplicht om e-facturen te versturen. Vanaf 1 januari 2022 is het in de Waalse regio van België verplicht om elektronische facturen op te stellen voor alle B2G-transacties.

De minister van Financiën van België, de heer Van Peteghem, bevestigde in 2021 zijn voornemen om elektronische B2B-facturering landelijk verplicht te stellen. Het oorspronkelijke plan was om dit in 2023 te doen, maar de introductie is uitgesteld. Momenteel streeft de regering naar een uitrol tussen juli 2024 en juli 2025. PEPPOL blijft waarschijnlijk de voorkeursnorm van het land.

 • Mandaat: B2G, B2B (voorstel)
 • Model: Post-audit, met plannen voor overstap naar clearance model in 2024/5.
 • Verantwoordelijke autoriteit: Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA)
 • Platform(s): Mercurius, een op PEPPOL afgestemde 'e-mailroom' die door elke Belgische aanbestedende dienst kan worden gebruikt om hun facturen te ontvangen. Het werkt via een webportaal, dat alle ondernemers en aanbestedende diensten een geïntegreerde toegang biedt tot hun B2G e-facturatiestroom.
 • Norm(en): PEPPOL BIS 3,0
 • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar vanaf het einde van het boekjaar.

B2G e-facturatie is verplicht voor centrale, regionale en lokale autoriteiten om conforme e-facturen te ontvangen en te verwerken.

 • Mandaat: B2G
 • Model: Post-audit
 • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Transport, Informatietechnologie en Communicatie
 • Platform(s): Electronic Public Procurement
 • Norm(en): op XML gebaseerde standaarden; ISO 20022 (technische specificatie vrijwillig gebruikt, gebruikelijk voor betaling).
 • Wettelijke bewaartermijn: 6 jaar

B2G e-facturatie is verplicht voor centrale autoriteiten en decentrale overheden. Instanties moeten conforme e-facturen kunnen ontvangen en verwerken, en vanaf 12 januari 2022 moeten alle leveranciers van deze instanties conforme e-facturen leveren.

B2G e-facturatie is verplicht sinds 2005. Alle centrale autoriteiten, regionale autoriteiten en lokale autoriteiten moeten conforme e-facturen kunnen ontvangen en verwerken.

B2G e-facturatie is verplicht. Op federaal bestuursniveau is het Federale Ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk. Op deelstaatniveau zijn de afzonderlijke deelstaten verantwoordelijk voor e-facturatie. De huidige tijdlijnen voor verplichte B2G e-facturatie binnen de Duitse deelstaten zijn als volgt:

 • April 2023: deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren: Leveranciers zijn verplicht om e-facturen (via het PEPPOL-netwerk) naar het facturatiebureau van de staat te sturen.
 • Januari 2024: deelstaat Rijnland-Palts: alle facturen aan publieke instanties moeten als e-facturen worden verzonden.
 • 18 april 2024: deelstaat Hessen: Leveranciers die overheidsopdrachten hebben gekregen, moeten per e-factuur gefactureerd worden.
In 2022 is er door het Duitse parlement onderzocht of er kan worden overgestapt op een B2B-mandaat voor e-facturatie met het doel de BTW-kloof in Duitsland te verkleinen. Billtrust houdt deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten.
 • Mandaat: B2G
 • Model: Post-audit, clearance (voorgesteld)
 • Verantwoordelijke autoriteit: Federaal Ministerie van Binnenlandse Zaken (federaal bestuursniveau); Deelstaten (deelstaatniveau)
 • Platform(s): Op federaal niveau is een gemeenschappelijk portaal (E-Rechnungs-Portal) gecreëerd. Sommige deelstaten (Länder) gebruiken dit gedeelde portaal ook terwijl andere hun eigen portaal bouwen en de rest is van plan om geen portaal te gebruiken of heeft nog geen planning.
 • Norm(en): XRechnung (voor centrale autoriteiten, regionale autoriteiten en lokale autoriteiten vanwege een besluit van de National IT Planning Council); ZUGFeRD2,0 (gepromoot door FeRD sinds 2019, ontwikkeld in samenwerking van de federale ministeries van Binnenlandse Zaken met Economische Zaken en Energie en de privésector met als doel het gebruik van e-facturatie in de publieke en private sector te bevorderen). PEPPOL BIS Billing 3.0.
 • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar

B2G e-facturatie is verplicht sinds 2017. Alle centrale autoriteiten, regionale autoriteiten en lokale autoriteiten moeten conforme e-facturen kunnen ontvangen en verwerken.

 • Mandaat: B2G
 • Model: Post-audit
 • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Financiën
 • Platform(s): Billberry, E-arveldaja; Finbite, Telema AS, Unifiedpost
 • Norm(en): De Europese standaard voor e-facturatie is volledig geïmplementeerd en verplicht onder UBL, UN/CEFACT CII. EVS 923: 2014 (nationale op XML gebaseerde standaard), PEPPOL BIS 3.0
 • Wettelijke bewaartermijn: 7 jaar

B2G e-facturatie is verplicht voor centrale overheden en decentrale instanties met betrekking tot het ontvangen en verwerken van conforme e-facturen.

 • Mandaat: B2G
 • Model: Post-audit
 • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Financiën
 • Platform(s): Basware Supplier Portal; Post Network Service, Tieke
 • Norm(en): TEAPPSXML3,0, Finvoice 3,0, PEPPOL BIS Billing 3,0
 • Wettelijke bewaartermijn: 6 jaar vanaf het einde van het boekjaar.

B2G e-facturatie is verplicht. Volgens de wet moeten alle marktdeelnemers elektronische facturen indienen bij centrale, regionale en lokale autoriteiten. Frankrijk bereidt zich voor om ook B2B e-facturatie verplicht te stellen. Naar verwachting wordt e-factureren vanaf 1 juli 2024 verplicht voor grote ondernemingen, vanaf 1 januari 2025 voor middelgrote ondernemingen en vanaf 1 januari 2026 voor de overige belastingplichtigen. Bedrijven van alle groottes in Frankrijk worden vanaf 1 juli 2024 verplicht om ook e-facturen te ontvangen.

 • Mandaat: B2G, B2B (voorstel)
 • Model: Post-audit, clearance (voorstel)
 • Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Economische Zaken en Financiën (beleidsvorming); Agentschap voor Financiële Staatsinformatie (AIFE) (implementatie en onderhoud)
 • Platform(s): Chorus Pro
 • Norm(en): OASIS UBL 2.1; CII UN/CEFACT; CIUS voor Chorus Pro; CIUS voor Factur-X, Basisprofiel; PEPPOL BIS Billing 3.0
 • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar

In Griekenland moeten alle B2B- en B2G-transacties elektronisch vastgelegd worden via de e-bookregeling, maar hoewel er in de wet en specificaties van de IAPR (de Griekse belastingdienst) regelmatig over e-facturatie gesproken wordt, gaat het hier meer om een rapportageverplichting voor boekhoudkundige informatie gaat, niet voor elektronische facturen. In het kader van deze regeling is een geaccrediteerde dienstverlener voor e-facturatie slechts één methode die belastingbetalers kunnen gebruiken om boekingen op het myDATA-platform vast te leggen. Naar onze mening doen de voorschriften niets af aan de mogelijkheid of verplichtingen van belastingplichtigen om elektronische facturen uit te geven of uit te wisselen.

Deze verplichtingen hebben beperkte impact op het eigenlijke e-facturatieproces, in vergelijking met de bestaande voorschriften en bedrijfsprocessen. Belastingbetalers moeten hun voorkeursdienstverlener voor e-facturatie kunnen blijven gebruiken, ongeacht of deze is geaccrediteerd als myDATA-agent of niet.

Het mandaat van Griekenland is op 31 oktober 2020 van kracht geworden, maar de handhaving liep vertraging op vanwege het coronavirus. Deadlines met betrekking tot dit mandaat waren onder andere juni 2020 voor het elektronisch aanmaken en rapporteren van verkoopfacturen, oktober 2020 voor inkoopfacturen die niet door binnenlandse belastingplichtigen zijn aangeleverd en januari 2021 voor de gecombineerde rapportage van zowel verkoop- als inkoopfacturen. Sinds april 2021 moet alle documentatie via het centrale myData-platform worden verzonden. E-facturen aan de Griekse autoriteiten moeten worden uitgegeven door gecertificeerde softwarebedrijven die in Griekenland zijn gevestigd. Deze bedrijven moeten ook zorgen voor ISO-certificering en AADE-registratie.

Meer informatie vind je op de IAPR-website.

B2G e-facturatie is per 19 april 2020 verplicht geworden voor landelijke, regionale en lokale aanbestedende diensten.

Wat B2B betreft heeft Hongarije realtime elektronische rapportage (RTIR) van binnenlandse B2B-verkoopfacturen ingevoerd. De plicht om btw-fraude te melden geldt voor alle binnenlandse en buitenlandse btw-plichtige bedrijven. Deze RTIR-verplichting omvat binnenlandse B2C-transacties, intracommunautaire B2B-leveringen van goederen en diensten en andere exportverkopen.

In plaats van een factuur naar klanten te sturen en tegelijk bij de Belastingdienst te melden, hoeven bedrijven het XML-bestand alleen aan het NAV-portal toe te voegen, waarna het bestand als elektronische factuur aan klanten ter beschikking wordt gesteld. Het is nog steeds mogelijk om een papieren versie of PDF-factuur te versturen en tegelijkertijd de gegevens elektronisch aan het NAV-systeem te melden.

 • Mandaat: B2G, B2B
 • Model: Post-audit
 • Verantwoordelijke autoriteit: Nationale Belastingdienst (NTCA)
 • Platform(s): NAV
 • Norm(en): XSD versie 3,0 (XML), gebaseerd op PEPPOL-normen.
 • Wettelijke bewaartermijn: 8 jaar vanaf jaarrekening.

B2G e-facturatie is per april 2020 verplicht geworden voor centrale en decentrale/lokale overheden. Het staat marktdeelnemers vrij om conforme e-facturen in te dienen, maar leveranciers zijn momenteel niet verplicht om e-facturen in te dienen. Deze beslissing is genomen om extra kosten of lasten voor ondernemingen, met inbegrip van het MKB, te vermijden en overheidsinstanties in staat te stellen geleidelijk te wennen aan de verwerking van e-facturen.

Van alle overheidsinstanties wordt verwacht dat ze e-facturen kunnen ontvangen en verwerken via het PEPPOL-netwerk; Het Ierse Office of Government Procurement heeft een nationale kaderovereenkomst gesloten met een aantal dienstverleners voor de levering van e-facturering en PEPPOL-netwerkdiensten en -oplossingen;

Finance Shared Service-systemen zullen naar verwachting de belangrijkste verwerkingspunten voor e-facturatie worden in de publieke sector wanneer ze de komende jaren worden uitgerold.

 • Mandaat: B2G
 • Model: Post-audit
 • Verantwoordelijke autoriteit: Office of Government Procurement
 • Platform(s): PEPPOL
 • Norm(en): UBL; PEPPOL BIS 3.0; EDIFACT
 • Wettelijke bewaartermijn: 6 jaar vanaf factuurdatum.

B2G e-facturatie is verplicht sinds 2014, en B2B e-facturatie is verplicht sinds 1 januari 2019. De Italiaanse staat biedt een uitwisselingssysteem (Sistema di Interscambio) aan voor de verwerking van elektronische facturen. Dit systeem controleert e-facturen formeel voordat ze worden doorgestuurd naar de openbare instanties. Er zijn meerdere manieren om via SDI een e-factuur in te dienen bij overheidsdiensten. Het gaat om onder andere:

 • Gecertificeerde elektronische post (CEM);
 • het web – via de website van de Revenue Agency (authenticatie vereist);
 • SDICoop – Webservice;
 • SDIFTP – Protocol voor bestandsoverdracht

Elke methode voor het indienen van e-facturen heeft zijn eigen specifieke vereisten, die betrekking hebben op de wijze van verbinding met het e-facturatieplatform en de bestandsgrootte van de e-factuur.

Elke Italiaanse e-factuur heeft een parameter die het type beschrijft: TipoDoumento. Bij het verstrekken van een factuur zonder btw moeten Italiaanse belastingbetalers nu een referentie en een relevante uitleg verstrekken. Zo kan een levering zijn vrijgesteld van btw of vallen onder een lokale verleggingsregeling.

De formaten Fattura en Fattura PA bevatten speciale velden die speciaal zijn bedoeld om een reden op te geven waarom er geen btw-facturen zijn – Natura. EN-conforme e-facturen kunnen worden geaccepteerd voor binnenlandse B2B-facturering als verdere ontwikkeling.

Het Sistema di Interscambio verwerkt bijna 2 miljard B2B e-facturen per jaar. Verplichte B2B e-facturatie helpt belangrijke doelen te bereiken bij het aanpakken van btw-ontduiking en de vereenvoudiging van administratieve en fiscale processen en heeft de groei van de dienstenmarkt gestimuleerd.

De Revenue Agency heeft gratis diensten ingevoerd om het onboardingproces van het MKB te ondersteunen en om het proces van verzending en archivering van e-facturen te vergemakkelijken. Ook heeft de Revenue Agency een speciale smartphone-applicatie ontwikkeld waarmee het MKB e-facturen kunnen maken en verzenden.

 • Mandaat: B2G, B2B
 • Model: Clearance
 • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Economie en Financiën, ondersteund door the Revenue Agency.
 • Platform(s): Het Sistema di Interscambio (SDI)
 • Norm(en): FatturaPA
 • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar vanaf factuurdatum.
 • B2G e-facturatie is per 1 juli 2019 verplicht geworden voor centrale en decentrale overheden. Ook leveranciers van overheidsinstanties zijn verplicht om e-facturen te versturen.

  B2G e-facturatie is in april 2020 verplicht geworden voor centrale en subcentrale/lokale overheden.

  • Mandaat: B2G
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Financiën (beleidsmaker) in samenwerking met de Belastingdienst van de Republiek Letland, de Schatkist van Letland en het Staatsagentschap voor Regionale Ontwikkeling van de Republiek Letland (implementatie en onderhoud van technische oplossingen alleen in het CEF-projectgebied) .
  • Platform(s): latvija.lv
  • Norm(en): XML
  • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar vanaf het einde van het boekjaar.

  B2G e-facturatie is verplicht voor centrale en subcentrale/lokale overheden.

  • Mandaat: B2G
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Algemene Overheidszaken en Financiën
  • Platform(s): Er is geen platform geselecteerd.
  • Norm(en): B2G e-facturen moeten per e-mail worden verzonden naar [email protected] in XML- of PDF-formaat.
  • Wettelijke bewaartermijn: Onbekend

  B2G e-facturatie is verplicht voor centrale, regionale en lokale overheden (om te ontvangen en te verwerken) en voor marktdeelnemers om in te dienen.

  • Mandaat: B2G
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Economische Zaken
  • Platform(s): eSaskaita
  • Norm(en): UBL v2,1; XML; PEPPOL AS4
  • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar vanaf factuurdatum.

  B2G e-facturering is verplicht voor centrale en subcentrale/lokale autoriteiten (om te ontvangen en te verwerken), maar momenteel kunnen marktdeelnemers op vrijwillige basis e-facturen indienen.

  • Mandaat: B2G
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie Digitalisering & Overheid ICT Centrum (CTIE)
  • Platform(s): PEPPOL
  • Norm(en): Geen verplichte normen op het moment van schrijven, maar de facto e-facturen die naar de overheid worden verzonden, moeten voldoen aan de e-facturatienormen PEPPOL-BIS 3.0 en UBL 2.1
  • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar vanaf factuurdatum.

  Moldavië heeft een gedeeltelijk B2G-mandaat in werking. Over het algemeen moeten alle facturen die naar overheidsinstanties worden verzonden, via e-facturen worden uitgegeven. Dit geldt niet voor de levering van elektriciteit, warmte, aardgas, elektronische communicatiediensten en gemeentelijke diensten.

  • Mandaat: B2G (gedeeltelijk)
  • Model: Clearance
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Financiën van de Republiek Moldavië
  • Platform(s): e-Factura (e-facturatiesysteem in staatseigendom)
  • Norm(en): XML, Fişierele XML (vezi Figura 31) en Facturi noi (vezi 5)
  • Wettelijke bewaartermijn: Onbekend

  B2G: e-facturatie aan overheidsdiensten is niet verplicht.

  B2B: e-facturatie is toegestaan maar momenteel niet verplicht. Het wordt ten zeerste aanbevolen om de belastingdienst te raadplegen voordat je elektronische facturen verstuurt.

  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Belastingdienst van Montenegro
  • Platform(s): Onbekend
  • Norm(en): PEPPOL BIS 3,0
  • Wettelijke bewaartermijn: 5 jaar na afloop van het jaar waarin de factuur is opgesteld.

  B2G e-facturatie is per april 2020 verplicht geworden voor centrale en decentrale/lokale overheden (om te ontvangen en te verwerken). Het is echter nog steeds optioneel voor marktdeelnemers om e-facturen in te dienen.

  • Mandaat: B2G
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Financiën
  • Platform(s): Er is geen centraal platform voor e-facturatie op het moment van schrijven. Het ministerie van Financiën bevindt zich momenteel samen met de steun van het Malta Information Technology Agency (MITA) in het implementatieproces van een Corporate Financial Management Solution (CFMS) die ook de verwerking van e-facturen door de centrale overheid zal omvatten. Laatste updates zijn te vinden op finance.gov e invoicing - main page.
  • Norm(en): Toepasselijke Europese normen (lees PEPPOL).
  • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de factuur is opgesteld.

  B2G e-facturatie is sinds januari 2017 verplicht voor overheidsinstanties om te verzenden, te ontvangen en te verwerken. Lokale overheden en alle andere aanbestedende diensten zijn ook verplicht om e-facturen te ontvangen en te verwerken. B2B e-facturatie is momenteel niet verplicht.

  Per oktober 2020 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de rol van opsteller en toezichthouder van de landelijke digitale infrastructuur van e-facturatie overgenomen van Simplerinvoicing. Zij hebben de Nederlandse autoriteit PEPPOL opgericht.

  • Mandaat: B2G
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Platform(s): Nederlandse PEPPOL-autoriteit
   • Er zijn meerdere openbare en particuliere platforms beschikbaar; het beheer van de Nederlandse substandaard NLCIUS:STPE; Landelijk Formulier e-aanbestedingsbeleid: NMBF
  • Norm(en): NLCIUS voor EN 16931-1; UBL-OHNL (nationale UBL); SETU (HR-XML); SI-UBL; PEPPOL BIS 3.0
  • Wettelijke bewaartermijn: 7 jaar vanaf factuurdatum.

  B2G e-factureren is sinds januari 2019 verplicht voor alle aanbestedende diensten van de Rijksoverheid. Noorwegen is afhankelijk van zowel de Peppol BIS 3.0-standaard als het Peppol eDelivery Network – met name voor grensoverschrijdende transacties. Zowel ondernemers als aanbestedende diensten in Noorwegen vertrouwen op Peppol Access Point (crediteuren) dienstverleners om te voldoen aan de nationale regelgeving.

  B2G e-facturatie is verplicht sinds 2014. Het is alleen verplicht voor marktdeelnemers in het federale domein met betrekking tot het indienen van documenten en voor centrale autoriteiten om ontvangst- en verwerkingsdocumenten te verkrijgen.

  • Mandaat: B2G
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Federaal Ministerie van Financiën
  • Platform(s): Elk platform kan worden gebruikt als het is aangesloten op de authenticatiediensten van het Federal Service Portal (Unternehmensserviceportal – USP); E-rechnung.gv.at voor e-facturatie Verzending.
  • Norm(en): Eblninterface (nationale XML-standaard); PEPPOL BIS (UBL-internationaal). PEPPOL-facturen en creditnota's volgens BIS 4A en BIS 5A kunnen worden ontvangen.
  • Wettelijke bewaartermijn: 7 jaar vanaf het einde van het kalenderjaar.

  Polen heeft het project de afgelopen jaren een paar keer uitgesteld, maar maakt zich nu op om in januari 2024 verplichte B2B e-facturatie in te voeren. Dit is sinds begin 2022 vrijwillig. Het ministerie van Financiën heeft de nieuwste versie van de e-mikrofirma-applicatie uitgebracht, een gratis service voor het rapporteren en ontvangen van facturen op een centraal KSeF-platform.

  KSeFwerd gelanceerd in juni 2022 en bedrijven kunnen nu al elektronische facturen testen, maken, uitgeven, ontvangen en beoordelen via het platform. De EU heeft Polen voorlopige toestemming gegeven om verplichte B2B e-facturatie op te leggen tussen januari 2024 en eind 2026. Dit is inmiddels bevestigd door het ministerie van Financiën.

  Voor B2G e-facturatie moeten alle overheidsinstanties hun accounts op het PEF-platform registreren. Marktdeelnemers kunnen ook gebruik maken van het platform, dat gratis is, maar mogen ook besluiten andere marktoplossingen te gebruiken.

  Het PEF-platform staat alleen de uitwisseling van EN-conforme e-facturen toe, met behulp van het PEPPOL eDelivery-netwerk en toegangspunten. Eindgebruikers zullen een eInvoicing-platform zowel via web- en desktopapplicaties als via hun software kunnen gebruiken, dankzij de eenvoudige API-interface die met succes werd voorbereid.

  • Mandaat: B2G, B2B (binnenkort)
  • Model: Clearance
  • Verantwoordelijke instantie: Ministerie van Economische Ontwikkeling in samenwerking met het Instituut voor Logistiek en Opslag
  • Platform(s): Nationaal platform voor e-facturatiediensten (PEF), Krajowy System e-Fakturr (KseF)
  • Norm(en): UBL 2,1; UN/CEFACT CII; PEPPOL BIS Billing 3.0
  • Wettelijke bewaartermijn: 5 jaar vanaf het einde van het kalenderjaar.

  Portugal heeft in 2022 nieuwe vereisten ingevoerd voor e-facturering en belastingaangifte. Vanaf 1 januari 2022 moeten alle belastingplichtigen voorafgaand aan uitgifte een unieke reeks factuurnummers aanvragen bij de overheid. Vervolgens moeten ze gecertificeerde software gebruiken om voor elke factuur een QR-code te produceren met daarin een unieke documentcode (ATCUD).

  Vanaf 31 december 2022 moeten alle elektronische facturen in pdf-formaat een digitale handtekening bevatten om ervoor te zorgen dat ze conform blijven. Bedrijven die ervoor kiezen elektronisch te factureren, moeten een systeem opnemen dat de geldigheid van het document garandeert. Om zowel de ATCUD als de QR-code op te nemen, is het noodzakelijk de softwareoplossing te laten certificeren door de Autoridade Tributária e Aduanera (AT) en de door de belastingdienst gestuurde validatiecodes op alle documentatie op te nemen.

  Vanaf 1 januari 2023 moeten alle relevante facturen en belastingdocumenten de ATCUD-code bevatten om conform te blijven.

  In 2024 stelt Portugal belastingaangifte via het elektronische SAF-T-boekhouddocument verplicht. Het SAFT-PT-boekhouddocument is een bestand in het Standard Audit File for Tax-formaat, een internationale standaard die wordt gebruikt om boekhoudkundige en belastinginformatie uit te wisselen met een externe accountant. Particuliere en overheidsbedrijven met commerciële, agrarische of industriële profielen die op Portugees grondgebied actief zijn, moeten met dit document werken.

  Boekhoudsystemen moeten informatie registreren om het SAFT-PT elektronische boekhoudbestand te genereren. Deze aangifte die maandelijks of jaarlijks wordt uitgevoerd, moet artikel-, klant- en leverancierscatalogi en btw-regimes bevatten, evenals het rekeningschema en de boekhouding.

  Het doel van het SAFT-PT-bestand is om de aangifte van vereenvoudigde handelsinformatie en de jaarlijkse fiscale en boekhoudkundige aangifte langs elektronische weg te vergemakkelijken.

  Bedrijven moeten een elektronisch systeem hebben om het aangifteproces voor de AT met SAFT-PT-boekhouding uit te voeren.

  • Mandaat: B2G, B2B is optioneel met enkele nalevingsvereisten (QR-code, ATCUD-code)
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Financiën
  • Platform(s): FE-AP (Fatura Eletrónica na Administração Pública)
  • Norm(en): PEPPOL-BIS 3.0; UBL 2.0; XML-GS1; UBL 2.1 "CIUSPT" en CEFACT "CIUS-PT",
  • Wettelijke bewaartermijn: 12 jaar vanaf het einde van het boekjaar.

  De wet over de uitrol van de richtlijn inzake e-facturering is in augustus 2020 door het parlement aangenomen en in september 2020 gepubliceerd. B2G e-facturatie is in juli 2022 verplicht gesteld voor centrale, regionale en lokale aannemersautoriteiten met betrekking tot ontvangst en verwerking. Voor B2B e-facturatie introduceerde regeringsverordening 130, gepubliceerd op 17 december 2021, verplichte uitgifte vanaf juli 2022 voor bedrijven waarvan de activiteit verband houdt met productcategorieën die worden beschouwd als een hoog belastingrisico (gevoelig voor belastingontduiking). Deze categorieën zijn gedefinieerd in de ANAF 12/2022-verordening, gepubliceerd op 6 januari 2022. Groente en fruit, alcohol, bouw, minerale producten en kleding en schoeisel behoren tot de categorieën bedrijven die vatbaar worden geacht voor belastingontduiking.

  Roemenië wacht echter op goedkeuring van de EC om een maatregel toe te passen die elektronische facturering verplicht maakt voor alle B2B-transacties. In dit geval zal het ANAF zijn die categorieën van bedrijven vaststelt en de datums waarvandaan de verplichting van kracht wordt voor elke categorie.

  • Mandaat: B2G, B2b (momenteel gedeeltelijk. Er is een wijdverbreid mandaat voorgesteld.)
  • Model: Post-audit, clearance (voorstel)
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Overheidsfinanciën
  • Platform(s): RO e-Factura
  • Norm(en): SR EN 16931
  • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar vanaf 1 januari volgend op het belastbaar tijdperk.

  Rusland stelt geen eisen aan e-facturatie, ook al is dit sinds 2012 toegestaan. Digitalisering van facturen is in Rusland echter gangbaar voor de massadistributie, de farmaceutische sector en de automobielsector. Een toenemend aantal middelgrote en grote bedrijven is overgestapt naar digitale facturen bij de verkoop.

  Bedrijven zijn verplicht bepaalde verkoopinformatie aan de autoriteiten door te geven voordat ze een factuur naar een klant sturen.

  • Mandaat: Geen
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: de Russische federale belastingdienst
  • Platform(s): Onbekend
  • Norm(en): e-facturatie moet voldoen aan de UTD-standaard, een gereguleerde XML-standaard die velden bevat die zijn gedefinieerd door de Russische belastingdienst. Ook moeten alle facturen elektronisch worden ondertekend en goedgekeurd door een lokale certificeringsinstantie.
  • Wettelijke bewaartermijn: 4 jaar

  Servië is begonnen met de invoering van e-facturering, in overeenstemming met de wet op elektronische facturering RS Official Cazette 44/201, 129/2021. In de eerste fase is B2G e-facturatie verplicht. De Servische overheid gebruikt een platform genaamd eFaktura om de uitwisseling van e-facturen te beheren. Elk bedrijf dat btw-plichtig is, inclusief overheidsinstanties en btw-vertegenwoordigers van buitenlandse bedrijven, is verplicht om e-facturen uit te wisselen. Er zijn drie hoofdfasen in de uitvoeringstijdlijn van Servië.

  • 1 mei 2022: Alle leveranciers in de Servische publieke sector moeten e-facturen versturen en deze kunnen ontvangen en opslaan.
  • 1 juli 2022: Servische openbare instanties zijn verplicht om e-facturen te sturen naar bedrijven, die deze moeten kunnen ontvangen en verwerken.
  • 1 januari 2023: E-facturatie wordt uitgebreid naar de hele Servische B2B-sector.
  • E-facturen moeten worden gepresenteerd in het UBL 2.1-formaat en de verplichting geldt voor het verzenden van twee soorten documenten: facturen en creditnota's.

   • Mandaat: B2G, B2B (binnenkort)
   • Model: Post-audit, clearance (binnenkort)
   • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Financiën
   • Platform(s): Sistem za Upravljanje Fakturama (SUF)
   • Norm(en): UBL 2.1
   • Wettelijke bewaartermijn: Minimaal 5 jaar vanaf het einde van het fiscale jaar, afhankelijk van het documenttype.

  B2G e-facturatie is vanaf april 2020 verplicht geworden voor ondernemers, centrale, regionale en lokale aanbestedende diensten, hoewel het op dit moment niet wordt gehandhaafd. Dit was te wijten aan vertragingen in het implementatieproject. De overheid heeft in januari 2022 het communicatieplatform IS EFA voltooid. Hoewel de e-factuur nu in wezen vrijwillig blijft in Slowakije, verwachten we dat deze in de nabije toekomst verplicht wordt voor alle B2G- en B2B-transacties. Volgens de huidige planning wordt verplichte B2G e-facturatie vanaf 1 januari 2023 afgedwongen.

  Buitenlandse bedrijven en professionals moeten hun informatie doorgeven via de e-mail van de overheid: [email protected].

  • Mandaat: B2G, B2B (voorstel)
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Financiën van de Slowaakse Republiek
  • Platform(s): Electronic Invoice Information System (IS EFA)
  • Norm(en): Onbekend, hoewel oude documentatie de verwachting schetste om formaten te gebruiken die in overeenstemming zijn met de Europese standaard, lees PEPPOL.
  • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar vanaf het einde van het boekjaar.

  B2G en G2G e-facturatie is verplicht sinds 2015. Openbare inkoopleveranciers in Slovenië moeten hun e-facturen naar ontvangers in de Europese norm (NL) sturen via het Public Payments Administration (fldP)-platform, dat nu is gekoppeld aan het Peppol-netwerk. UJP is een enkele one-stop-shop voor de uitwisseling van e-facturen die zijn uitgegeven en ontvangen door gebruikers van het budget.

  • Mandaat: B2G, G2G
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Financiën
  • Platform(s): PPA e-facturatiesysteem (UJP eRačun)
  • Norm(en): e-SLOG 2.0 – (UBL 2.1 en CII)
  • Wettelijke bewaartermijn: Minimaal 5 jaar vanaf het einde van het fiscale jaar, afhankelijk van het documenttype.

  E-facturatie B2G is sinds 2015 verplicht voor overheidsdiensten. Het centrale platform heet FACe: 'Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas'. In 2018 werd het platform uitgebreid voor B2B-facturatie, waardoor de extensie FACeB2B ontstond. Alle leveranciers die werkzaamheden voor overheidsdiensten uitvoeren en facturen uitschrijven voor meer dan 5000 euro zijn verplicht om dit centrale platform te gebruiken. Andere Spaanse bedrijven hebben de keuze FACeB2B vrijwillig te gebruiken.

  Als een bedrijf FACeB2B wil gebruiken, moet het zich eerst registreren. Hiervoor is een DIRe-code vereist. Deze code is uniek voor elk bedrijf en zorgt voor automatische identificatie binnen het systeem. Het kan opgevraagd worden bij registratie bij de Directorio de Entidades (DIRe). FACEB2B werkt iets anders dan FACe, in die zin dat er een dienstverlener moet worden ingehuurd om gebruik te maken van alle voordelen die FACeB2B biedt. De provider moet ook geregistreerd zijn op de DIRe en FACeB2B. Bovendien moet het inlenende bedrijf zijn dienstverlener machtigen tijdens zijn registratie als zijn zogenaamde ESF (Empresa de Servicios de Facturación). Alle facturen moeten voldoen aan het FacturaE-formaat.

  Verplichte B2B elektronische facturatie is nu goedgekeurd in het parlement, met de wet 'Crea y Crece'. De reikwijdte van de nieuwe regelgeving omvat alle Spaanse btw-betalende bedrijven en individuen. Het mandaat gaat in vanaf juli 2024 voor grote belastingbetalers met een jaaromzet van meer dan € 8 miljoen en de implementatie van e-facturen loopt door tot 2026, waarna alle belastingplichtigen onder het mandaat vallen.

  • Mandaat: B2G, B2B (gedeeltelijk en binnenkort)
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie voor Territoriaal Beleid en Ambtenarenzaken via de Secretaris-generaal voor Digitale Administratie (SGAD); Ministerie van Financiën via General State Comptroller (IGAE); Ministerie van Economie en Bedrijfsleven via staatssecretaris van Digitale Vooruitgang
  • Platform(s): FACe, FACeB2B
  • Norm(en): Facturae – op XML gebaseerde nationale norm (gebruikt in combinatie met een eSignature volgens de XAdES-norm); Europese norm voor e-facturatie EN 16931.
   • Een elektronische handtekening is verplicht voor facturen die worden uitgeschreven aan overheidsdiensten (B2G-transacties). Voor B2B-transacties is dit niet verplicht. Om het monitoringproces te vergemakkelijken, moet een QR-code worden toegevoegd aan B2B e-facturen.
  • Wettelijke bewaartermijn: 6 jaar vanaf factuurdatum.

  Vanaf januari 2020 moeten alle openbare instanties op nationaal en decentraal niveau e-facturering kunnen ontvangen en verwerken.

  • Mandaat: B2G
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Financiën en Economische Zaken, Directoraat Belastingen, Staatsboekhouding (Fjársýsla ríkisins)
  • Platform(s): Sendill; Advania; InExchange; PEPPOL
  • Norm(en): EN 16931 CIUS. Voldoet aan Peppol BIS 3.0 met aanvullende landenregels die van toepassing zijn in de binnenlandse handel.
   • B2G: Ondernemers moeten e-facturen naar de aanbestedende diensten sturen met behulp van UBL 2.1. Als ze met het Peppol-netwerk verbonden zijn, kunnen ze ook Peppol-BIS gebruiken.
  • Wettelijke bewaartermijn: 7 jaar vanaf het einde van het boekjaar.

  B2G e-facturatie is verplicht sinds 2016. Alle centrale, regionale en lokale autoriteiten moeten conforme e-facturen kunnen ontvangen en verwerken.

  • Mandaat: B2G
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Financiën
  • Platform(s): Národní elektronický nástroj (NEN)
  • Norm(en): EDIFACT; UBL; ISDOC
  • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar vanaf het einde van het boekjaar.

  Het B2G e-facturatiemandaat voor de publieke sector is actief sinds 1 april 2019. Vanaf 1 december 2019 moeten alle aanbestedende diensten in de publieke sector (Rijksoverheid, gemeenten en regio's) geregistreerd zijn in PEPPOL. Leveranciers in de publieke sector moeten e-invoicing versturen volgens EN 16931, PEPPOL BIS Billing 3.0 normen. Overheidsdiensten op subcentraal niveau moeten e-facturatie ontvangen volgens EN 16931, PEPPOL BIS Billing 3.0 (indien er geen overeenkomsten zijn over oudere/andere formaten).

  • Mandaat: B2G
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Bureau van Digitale Overheid (DIGG)
  • Platform(s): Er is geen centrale oplossing of centraal platform. Dienstverleners bieden diensten aan zowel de publieke sector als particuliere leveranciers. Informatie wordt bij voorkeur uitgewisseld via het PEPPOL-netwerk.
  • Norm(en): e-Facturen voor de publieke sector moeten in PEPPOL BIS Billing 3.0-indeling worden ingediend; Svefaktura versie 1 (een nationale subset van UBL 1.0 gedefinieerd in 2004) en SFTI Fulltextfaktura (een Edifact D96A-factuur die is afgestemd op de GS1 EANCOM-specificaties) zijn oudere, verouderde formaten die nog steeds in gebruik zijn.
  • Wettelijke bewaartermijn: 7 jaar vanaf het einde van het kalenderjaar.

  B2G e-facturatie is sinds 2016 verplicht in Zwitserland.

  • Mandaat: B2G
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke instantie: de Zwitserse federale belastingdienst (SFTA)
  • Platform(s): Billexco; Post Finance; Swisscom
  • Norm(en): PDF; swissDIGIN
  • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar na afloop van het boekjaar.

  In april 2020 werd B2G e-facturatie verplicht in het VK voor centrale, regionale en lokale aanbestedende diensten. Zo zijn alle leveranciers aan deze administraties nu verplicht om elektronisch te factureren.

  • Mandaat: B2G
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Hare Majesteit's Omzet en Douane (HMRC) en Commerciële Dienst van de Kroon; Regionale kantoren
  • Platform(s): Centrale Britse overheid: PEPPOL wordt gebruikt; Regering van Schotland: Nationaal P2P-platform (PECOS P2P).
  • Norm(en): PEPPOL BIS 3.0; Traditionele EDI-standaarden zoals UN/EDIFACT, EANCOM en ODETTE; op XML gebaseerde standaarden; door komma's gescheiden ASCII, PDF; UBL en UN/CEFACT.
  • Wettelijke bewaartermijn: 6 jaar na afloop van het boekjaar.

  Midden-Oosten en Afrika

  Het Egyptische ministerie van Financiën heeft aangekondigd dat het vanaf januari 2023 verplicht wordt voor alle belastingbetalers om e-facturen in realtime te vereffenen met de belastingdienst. Alle facturen moeten op het moment van uitgifte (binnen 24 uur) worden ingediend bij de relevante autoriteiten. De uitrol van dit mandaat zal gefaseerd plaatsvinden van grote naar kleine ondernemingen en de voltooiingsdatum is 1 juli 2023. Meer details zijn hier te vinden: e-invoicing user guide (web version).

  • Mandaat: B2B, B2C, B2G
  • Model: Clearance
  • Verantwoordelijke autoriteit: De Egyptische belastingdienst
  • Platform(s): Egyptische SDK voor e-facturatie
  • Norm(en): JSON of XML
  • Wettelijke bewaartermijn: 7 jaar

  In 2018 introduceerde de Ghanese overheid een systeem van fiscale ontvangsten ter vervanging van de handmatige btw-facturen die geregistreerde belastingbetalers opstelden voor de levering van belastbare goederen en diensten. Deze fiscale ontvangstbewijzen moeten worden uitgegeven door een fiscaal elektronisch apparaat (FED). Het gebruik van het e-facturatiesysteem (FED) is verplicht voor bepaalde categorieën belastingplichtigen. Anderen die geen btw in rekening brengen, kunnen in de toekomst verplicht worden om FED te gebruiken.

  De Ghana Revenue Authority (GRA) verstrekt gratis FED's, tot een maximum van vijf per belastingplichtige, en zorgt voor installatie. Hierna zijn belastingplichtigen verplicht om zelf extra FED's aan te schaffen voor gebruik.

  In april 2022 lanceerde de GRA het vrijwillige e-facturatieplatform voor bedrijven. Vanaf oktober 2022 wordt het nieuwe elektronische btw-portaal (e-btw-platform) verplicht gesteld voor 50 geselecteerde belastingplichtigen, oplopend tot 650 tegen het einde van het eerste kwartaal van 2023. Belastingplichtigen die in aanmerking komen voor dit initiatief moeten hun factureringssysteem integreren met het e-btw-platform om ontvangstbewijzen of facturen te verifiëren en realtime transactiegegevens aan de overheid te melden. Belastingplichtigen die geen verbinding maken met het e-btw-platform, lopen het risico dat hun activiteiten worden stilgelegd. De regering verwacht tegen 2024 alle belastingplichtigen in het systeem te hebben opgenomen.

  • Mandaat: B2B, B2C, B2G
  • Model: Clearance
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ghana Revenue Authority (GRA)
  • Platform(s): e-VAT
  • Norm(en): Onbekend
  • Wettelijke bewaartermijn: Onbekend

  De Israëlische belastingdienst is van plan een clearance model in Chileense stijl toe te passen voor hun e-facturatiemandaat. Bedrijven moeten alle facturen met een waarde van meer dan NIS 5000 via software of een webportaal naar de belastingdienst sturen. Momenteel is het plan alleen van toepassing op B2B-facturen. Een deadline voor het mandaat moet nog worden meegedeeld.

  • Model: Clearance (voorstel)
  • Verantwoordelijke autoriteit: Israëlische belastingdienst
  • Platform(s): In aanbouw
  • Norm(en): Geen vastgestelde normen op het moment van schrijven
  • Wettelijke bewaartermijn: 7 jaar vanaf het einde van het belastingjaar.

  De Malawi Revenue Authority (MRA) heeft in 2014 het gebruik van elektronische fiscale apparaten (EFD's) uitgerold. Elke btw-betaler is verplicht om EFD-machines aan te schaffen, te installeren en te gebruiken om een bon, bonnetje voor contante verkoop, of factuur aan de klant uit te reiken. Verplichte e-facturatie wordt gefaseerd geïmplementeerd, beginnend met B2C-transacties met behulp van elektronische fiscale hulpmiddelen (EFD's), gevolgd door B2B-transacties in de volgende stap.

  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Malawi Revenue Authority (MRA)
  • Platform(s): Msonkho Online
  • Norm(en): Geen vastgestelde normen op het moment van schrijven.
  • Wettelijke bewaartermijn: Onbekend

  Vanaf 1 juli 2020 is de Uganda Revenue Authority (URA) begonnen met de uitrol van de Electronic Fiscal Receipting and Invoicing Solution (EFRIS) om elektronische belastingoplossingen te bieden.

  • Mandaat: B2B, B2C
  • Model: Clearance
  • Verantwoordelijke autoriteit: de Uganda Revenue Authority (URA)
  • Platform(s): URA-webplatform (na een verkoop worden de transactiegegevens vastgelegd in het facturatiesysteem (ERP) van de verkoper, waar ze gecodeerd worden en in realtime naar URA verzonden om e-ontvangstbewijzen en e-facturen te genereren.
  • Norm(en): Na ontvangst van de transactiegegevens ontsleutelt EFRIS de gegevens, formatteert deze in een e-ontvangstbewijs of e-factuur, voegt een ontvangstbewijs- of factuurnummer, een verificatiecode en een quick response (QR)-code toe, versleutelt de fiscale gegevens weer en stuurt deze terug naar het systeem van de verkoper.
  • Wettelijke bewaartermijn: Onbekend

  Saudi-Arabië heeft nieuwe mandaten aangekondigd die van toepassing zullen zijn op B2B-, B2C- en B2G-transacties. Het zal ook gevolgen hebben voor derden die facturen opmaken voor btw-plichtigen. Het project was verdeeld in twee uitrolfasen, de eerste start in december 2021 en we naderen de start van fase 2, die vanaf januari 2023 van kracht wordt. In fase 2 zal de Saoedische Zakat, belasting- en douaneautoriteit (ZATCA) de integratie met het centrale FATOORAH-platform afdwingen.

  • Model: Clearance (in uitvoering)
  • Verantwoordelijke autoriteit: de Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA - Saudi Central Bank) en de General Authority of Zakat and Tax (GAZT)
  • Platform(s): FATOORAH
  • Norm(en): UBL-XML, PDF met embedded XML.
   • Afgedrukte B2C- & B2B-facturen moeten een QR-code bevatten die ontvangers kunnen gebruiken om de authenticiteit van de facturen te verifiëren. Op elke e-factuur moet een Universally Unique Identifier (UUID) worden gegenereerd en ondertekend door het ZATCA-portaal (FATOORAH). Digitale handtekeningen zijn alleen verplicht op B2C e-facturen.
  • Wettelijke bewaartermijn: 6 jaar

  Tanzania heeft het elektronische financiële gegevensbeheersysteem (FEDMS) geüpgraded om automatische verificatie van facturen van belastingplichtigen mogelijk te maken. Belastingplichtigen zijn verplicht om een EFD te hebben en bij te houden die belastingfacturen uitgeeft die automatisch kunnen worden geverifieerd door de FEDMS. Sinds 6 januari 2021 moeten alle belastingplichtigen hun huidige EFD's hebben geüpgraded of nieuwe EFD's hebben aangeschaft.

  De overheid heeft ook het gebruik van Elektronische Belastingzegels (ETS) ingevoerd. Hiervoor moeten bedrijven een elektronisch beheersysteem voor belastingzegels installeren. De eerste fase is op 15 januari 2019 uitgerold voor bedrijven die sigaretten, sterke drank, wijn en bier produceren. De tweede fase is momenteel uitgerold voor bedrijven die frisdranken, koolzuurhoudende dranken en flessenwater produceren. Het ETS-systeem resulteerde volgens rapportages in een stijging van 34% van de voor merkproducten verzamelde inkomsten.

  • Mandaat: B2B, B2C
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Tanzania Revenue Authority (TRA)
  • Platform(s): B2C: Elektronische fiscale apparaten
  • Norm(en): Geen vaste normen
  • Wettelijke bewaartermijn: Onbekend

  Sinds 2016 is e-facturatie gereguleerd in Tunesië en is het verplicht voor grotere belastingbetalers en vrijwillig voor anderen.

  Onder toezicht van het Ministerie van Financiën stuurt de organisatie Tunisie TradeNet (TTN) een kopie van geaccepteerde e-facturen naar het IT-centrum van het Ministerie van Financiën. Op deze manier worden facturen via een speciaal systeem doorgestuurd naar de accountants van ministeries en overheden.

  • Mandaat: B2B, B2C (gedeeltelijk)
  • Model: Clearance
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Financiën
  • Platform(s): El Fatoora-platform gerund door het Tunisie TradeNet (TTN)
  • Norm(en): XML met digitale handtekeningen
  • Wettelijke bewaartermijn: Onbekend

  De Turkse Revenue Administration (GIB) heeft aangekondigd dat er wijzigingen aankomen voor de e-documenten die in 2020 van kracht gegaan zijn. De aankondiging breidde de reikwijdte uit van belastingplichtigen die moeten overstappen op bepaalde e-documenten, waaronder e-factuur (e-Fatural), e-arşiv-factuur (e-Arşiv), e-ledger (e-Defter) en e-vrachtbrief (e- Irsaliye). Deze nieuwe vereiste is momenteel verplicht voor bepaalde sectoren op basis van de totale omzet en sector.

  E-facturatie: bedrijven met een omzet van ten minste 2018 miljoen TRY in 2019 of 2020 zijn verplicht om uiterlijk 1 juli 2020 over te stappen op elektronische facturering. Belastingplichtigen die in 2020 of later deze grens overschrijden, moeten uiterlijk op 1 juli van het volgende boekjaar overstappen op e-facturatie.

  E-arşiv-facturen: een factuur die elektronisch is gemaakt en aan de klant wordt bezorgd via e-mail, sms of als een gedrukt document. Belastingplichtigen die gaan overstappen op e-facturen zijn sinds januari 2020 verplicht om e-arşiv-facturen te implementeren. Dezelfde regeling wordt toegepast op bedrijven die binnen één dag facturen uitreiken van meer dan 30.000 TRY aan niet-belastingplichtigen en meer dan 5.000 TRY aan belastingplichtigen. Vanaf 1 maart 2022 moeten ook alle facturen met een waarde van meer dan 2.000 TRY worden uitgegeven als e-arşiv-facturen.

  E-ledger: een e-book waarmee boekhoudkundige grootboekrekeningen elektronisch opgesteld en aan het GIB doorgegeven worden. Belastingplichtigen die verplicht naar e-facturen overstappen en ondernemingen met een bruto jaaromzet van meer dan 5 miljoen TRY moeten bij aanvang van het gebruik van e-facturen meteen het e-ledger gebruiken. Ook zijn belastingplichtigen die onderworpen zijn aan een onafhankelijke audit sinds januari 2020 verplicht om een e-ledger te gebruiken.

  E-vrachtbrief: een document dat wordt afgegeven, verzonden en opgeslagen in een elektronische omgeving. Tussenpersonen of handelaren die groenten of fruit verhandelen, zijn sinds januari 2020 verplicht om elektronische vrachtbrieven te gebruiken. In juli 2020 is de e-vrachtbrief uitgebreid naar de volgende entiteiten: bedrijven met een brutoverkoop van 2018 jaar van 25M TRY en hoger; bedrijven met een licentie van de Turkse Regelgevende autoriteit voor de energiemarkt; fabrikanten van motorvoertuigen, importeurs en dealers; uitgevers van internetbanners en webadverteerders; bedrijven die fungeren als tussenpersonen op het gebied van internetverkoop; ijzer- en staalproducenten; en bedrijven die zijn geregistreerd voor het Turkse Volgsysteem voor meststoffen.

  • Mandaat: B2B, B2C
  • Model: Clearance
  • Verantwoordelijke autoriteit: De Turkse belastingdienst (GIB).
  • Platform(s): TRA-platform. Belastingplichtigen moeten e-facturen afgeven via het TRA-platform. Het platform werkt als een hub, ontvangt alle documenten van uitgevers en stuurt ze via WebServices naar ontvangers.
  • Norm(en): XML-indeling; UBL-TR 1.2 TEMEL/TICARET E-FATURA; voor exportfacturen is de geaccepteerde indeling alleen UBL-TR 1.2
  • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar

  E-facturatie is toegestaan en wordt algemeen gebruikt maar is momenteel niet verplicht. Om elektronische belastingfacturen uit te reiken, moeten belastingplichtigen aan de volgende vereisten voldoen:

  • Belastingfacturen moeten in versleuteld formaat (minimaal 128 bytes) over een beveiligde lijn worden verzonden of een elektronische handtekening bevatten.
  • De ontvanger van de levering moet schriftelijk bevestigen e-facturen te accepteren voor het vorderen van voorbelasting.
  • Het verzonden e-document vormt de originele belastingfactuur, credit- of debetnota. Papieren prints die uit het systeem worden gekopieerd, moeten de woorden 'computergegenereerde kopie belastingfactuur', 'computergegenereerde kopie creditnota' of 'computergegenereerde kopie debetnota' hebben. Alle verdere prints moeten ook van dergelijke woorden zijn voorzien.
  • Mandaat: Geen, maar algemeen aanvaard.
  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: de Zuid-Afrikaanse belastingdienst (SARS)
  • Platform(s): Geen
  • Norm(en): Belastingfacturen moeten in versleuteld formaat (van minimaal 128 bytes) via een beveiligde verbinding worden verzonden of een elektronische handtekening bevatten.
  • Wettelijke bewaartermijn: 5 jaar

  Azië en Australazië

  De regeringen van Australië en Nieuw-Zeeland hebben in februari 2019 toegezegd een gezamenlijke aanpak vast te stellen voor de goedkeuring van het PEPPOL-kader voor e-facturering. Beide landen hebben in oktober 2019 hun eigen PEPPOL-autoriteiten opgericht. Om nauw samen te werken en een naadloze zakelijke omgeving te creëren, hebben de twee regeringen het Australia and New Zealand E-invoicing Board (ANZEIB) opgericht.

  De Australische regering heeft aangekondigd dat e-facturering in juli 2022 verplicht wordt voor alle overheidsinstanties van het Gemenebest, waarbij meer dan 80% van de facturen tegen juli 2021 elektronisch kan worden ontvangen. De optie voor verplichte acceptatie van elektronische facturering op alle niveaus van de publieke overheid en voor particuliere bedrijven is ook in overweging genomen.

  Wat betreft het verplicht stellen van e-facturatie, moeten Nieuw-Zeelandse centrale overheidsinstanties vanaf 31 maart 2022 facturen in elektronisch formaat kunnen ontvangen. Dit is de eerste stap om B2G e-Invoicing verplicht te stellen in Nieuw-Zeeland. Naar verwachting gebruikt 90% van de centrale bureaus elektronische facturen in 2026.

  • Mandaat: B2G (PEPPOL), B2B (BER PEPPOL)
  • Model: Clearance
  • Verantwoordelijke autoriteit: Australische belastingdienst, Ministerie van Handel, Innovatie en Werkgelegenheid (NZ)
  • Platform(s): PEPPOL eDelivery Network
  • Norm(en): Gelokaliseerde variant, gebaseerd op PEPPOL BIS Billing 3.0 – AU-NZ factuurspecificatie (verplicht) en AU-NZ selfbilling specificatie (optioneel).
  • Wettelijke bewaartermijn: 7 jaar

  China heeft de unieke situatie kortgeleden de belastingstructuur veranderd te hebben van een bedrijfsbelasting- en btw-model naar een vereenvoudigd btw-model voor alle goederen- en dienstenfacturen.

  De Chinese facturatieregels omvatten het gebruik van het Golden Tax System (GTS), het scan- en clearingssysteem van de overheid dat wordt gebruikt voor belastingaangifte. Het land vereist dat Chinese bedrijven facturen via de GTS sturen om te voldoen aan de btw-wetgeving. Vanwege de veranderende belastingstructuren van het land is e-facturatie pas sinds kort toegestaan. Het gebruik van e-facturatie is nog steeds zeer beperkt en brengt veel beperkingen met zich mee. In het land zijn de afgelopen jaren verschillende pilots gestart met e-facturatie, maar e-facturatie is alleen toegestaan bij een selecte groep bedrijven en voor een bepaald type factuur. Bedrijven moeten nog steeds overwegend papieren facturen uitgeven om aan de btw-regelgeving te voldoen.

  China dringt al jaren aan op de digitalisering van algemene btw-facturen. Er wordt nieuwe vooruitgang geboekt nu de Chinese belastingdienst (STA) een concreet plan heeft ingediend dat elektronische speciale btw-facturen (e-fapiao's) mogelijk maakt. Bepaalde belastingbetalers in 26 Chinese regio's kunnen nu vrijwillig e-fapiao's uitgeven.

  De elektronische belastingfactuur wordt weergegeven in OFD-formaat, een specifiek Chinees bestandsformaat waarvoor een reader nodig is die verkrijgbaar is bij de Belastingdienst. De factuur moet worden gearchiveerd in het formaat waarin deze is gemaakt. De STA heeft een pilot uitgevoerd met een beperkt aantal grote belastingbetalers die in 2020 is afgelopen. De Chinese overheid kondigde in 2022 de lancering van een nieuwe versie van het Golden Tax System voor elektronische facturatie aan. Er is een proefproject opgestart om facturen te ontvangen uit Beijing, Shanghai, Binnen-Mongolië, Guangdong, Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Sichuan en andere provincies en steden in China. Er draait ook een tweede pilotprogramma met geselecteerde bedrijven die zich specifiek bezighoudt met de uitgifte van facturen.

  Het huidige Golden Tax System blijft voorlopig naast het nieuwe stelsel en dat voor papieren facturen bestaan.

  • Mandaat: B2B, B2G (gedeeltelijk)
  • Model: Clearance
  • Verantwoordelijke autoriteit: Chinese belastingdienst (STA)
  • Platform(s): Golden Tax System (GTS)
  • Norm(en): OFD
  • Wettelijke bewaartermijn: 5 jaar

  Begin 2019 bracht het Department of Information and Communications Technology het beleidsdocument The Philippine Digital Transformation Strategy 2022 uit, waarin de strategie van de overheid wordt uiteengezet om de digitale transformatie te realiseren door tegen 2022 een nieuw eGovernment-systeem te lanceren. Als onderdeel van het plan is het programma e-facturatie/e-ontvangstbewijzen na een proeffase in 2021 per 1 juli 2022 van kracht geworden. Het doel is volledige implementatie, op basis van de Filipijnse Wet Belastingherziening, de Tax Reform Act for Acceleration and Inclusie (TRAIN). Het ministerie van Financiën is van plan om e-facturatie in de loop van 2023 geleidelijk in te voeren, en daarbij het Zuid-Koreaanse model te volgen.

  • Mandaat: B2G
  • Model: Clearance (voorstel)
  • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Informatie- en Communicatietechnologie
  • Platform(s): In aanbouw
  • Norm(en): Onbekend
  • Wettelijke bewaartermijn: Onbekend

  E-facturatie is toegestaan maar niet verplicht. Zo is een digitale handtekening in de vorm van een geavanceerde elektronische handtekening vereist om integriteit en authenticiteit te waarborgen. Bevestiging van de elektronische handtekening van de koper na ontvangst is niet vereist. De toestemming van de koper is wel vereist.

  De overheid promoot het gebruik van e-facturatie door de laagste kosten voor het indienen van papieren documenten te verhogen en de kosten voor het indienen van elektronische documenten te verlagen. De huidige aanvraagprocedures bij de Douane zijn voor 95% elektronisch.

  • Model: Post-audit
  • Verantwoordelijke autoriteit: Inland Revenue Department (IRD)
  • Platform(s): Geen specifieke platformen
  • Norm(en): Geen vaste normen
  • Wettelijke bewaartermijn: 7 jaar vanaf het einde van het boekjaar

   De E-invoicing Promotion Association (EIPA) werd opgericht in juli 2020 en kondigde eind juni 2021 aan te beginnen met het formuleren van de eerste versie van de Japanse norm voor e-factureren, in overeenstemming met de internationale PEPPOL-normen. Het doel van EIPA is om ondernemers in staat te stellen tegen het najaar van 2022 software te gebruiken die compatibel is met e-facturatie, en om één jaar later het nieuwe Japans e-facturatiesysteem volledig uit te rollen.

   • Mandaat: B2B, B2G (voorstel)
   • Model: Post-audit
   • Verantwoordelijke autoriteit: Japanse belastingdienst
   • Platform(s): PEPPOL (aanbevolen)
   • Norm(en): Geen vaste normen
   • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar

   Kazachstan speelt een voortrekkersrol in Centraal-Azië: het land heeft al in 2015 een wet inzake e-facturatie aangenomen. De overgangsperiode is inmiddels voltooid en op 1 januari 2019 van kracht geworden voor alle btw-betalers, distributeurs, expediteurs en importeurs. Belastingbetalers zijn verplicht om e-facturen in te dienen via het IS ESF-portaal van de overheid.

   • Mandaat: B2B, B2C, B2G
   • Model: Clearance
   • Verantwoordelijke autoriteit: Staatsbelastingscomité - Ministerie van Financiën van de Republiek Kazakhstan
   • Platform(s): IS ESF
   • Norm(en): XML
   • Wettelijke bewaartermijn: Onbekend

   Na introductie van een nieuwe e-facturatiewet in 2018 is er in 2019 een proefproject voor e-facturatie opgestart, waarna e-factureren in 2020 verplicht werd gesteld. Belastingplichtigen moeten het portaal www.esf.salyk.kg bezoeken en daar een elektronisch ondertekende online aanvraag indienen om in het informatiesysteem opgenomen te worden. Daarna is het mogelijk om e-facturen te gebruiken.

   • Mandaat: B2B, B2C, B2G
   • Model: Clearance
   • Verantwoordelijke autoriteit: de belastingdienst van Kirgizië (STI)
   • Platform(s): www.esf.salyk.kg
   • Norm(en): Onbekend
   • Wettelijke bewaartermijn: Onbekend

   Begin 2015 voerde Maleisië nieuwe btw-wetgeving in ter ondersteuning van indirecte belastingen. Als onderdeel van deze wetgeving werden e-facturen zonder vereiste fysieke handtekening officieel erkend. Maleisië bereidt zich nu voor om de volgende Aziatische PEPPOL Autoriteit te worden.

   • Model: Post-audit
   • Verantwoordelijke autoriteit: Inland Revenue Board of Malaysia (IRBM)
   • Platform(s): PEPPOL (voorstel)
   • Norm(en): PEPPOL BIS 3,0 (voorstel)
   • Wettelijke bewaartermijn: 7 jaar

   De regeringen van Australië en Nieuw-Zeeland hebben in februari 2019 toegezegd een gezamenlijke aanpak vast te stellen voor de goedkeuring van het PEPPOL-kader voor e-facturering. Beide landen hebben in oktober 2019 hun eigen PEPPOL-autoriteiten opgericht. Om nauw samen te werken en een naadloze zakelijke omgeving te creëren, hebben de twee regeringen het Australia and New Zealand E-invoicing Board (ANZEIB) opgericht.

   De Australische regering heeft aangekondigd dat e-facturering in juli 2022 verplicht wordt voor alle overheidsinstanties van het Gemenebest, waarbij meer dan 80% van de facturen tegen juli 2021 elektronisch kan worden ontvangen. De optie voor verplichte acceptatie van elektronische facturering op alle niveaus van de publieke overheid en voor particuliere bedrijven is ook in overweging genomen.

   Wat betreft het verplicht stellen van e-facturatie, moeten Nieuw-Zeelandse centrale overheidsinstanties vanaf 31 maart 2022 facturen in elektronisch formaat kunnen ontvangen. Dit is de eerste stap om B2G e-Invoicing verplicht te stellen in Nieuw-Zeeland. Naar verwachting gebruikt 90% van de centrale bureaus elektronische facturen in 2026.

   • Mandaat: B2G (PEPPOL), B2B (BER PEPPOL)
   • Model: Clearance
   • Verantwoordelijke autoriteit: Australische belastingdienst, Ministerie van Handel, Innovatie en Werkgelegenheid (NZ)
   • Platform(s): PEPPOL eDelivery Network
   • Norm(en): Gelokaliseerde variant, gebaseerd op PEPPOL BIS Billing 3.0 – AU-NZ factuurspecificatie (verplicht) en AU-NZ selfbilling specificatie (optioneel).
   • Wettelijke bewaartermijn: 7 jaar

   Oezbekistan heeft per 1 januari 2020 e-facturatie verplicht gesteld.

   • Mandaat: B2G
   • Model: Clearance
   • Verantwoordelijke autoriteit: het Staatsbelastingcomité van Oezbekistan
   • Platform(s): UzASBO Faktura
   • Norm(en): Geen vaste normen
   • Wettelijke bewaartermijn: Onbekend

   Singapore werd het eerste land in Azië en het eerste buiten Europa dat in mei 2018 een PEPPOL-autoriteit oprichtte. Het landelijke e-facturatienetwerk werd gelanceerd in januari 2019 en werd in september 2020 omgedoopt tot InvoiceNow.

   • Mandaat: B2B, B2G
   • Model: Post-audit (B2B), clearance (B2G)
   • Verantwoordelijke autoriteit: De Infocomm Media Development Authority (IMDA)
   • Platform(s): PEPPOL eDelivery Network, InvoiceNow
   • Norm(en): PEPPOL BIS Billing 3,0
   • Wettelijke bewaartermijn: 5 jaar vanaf factuurdatum

   Buitenlandse B2C-leveranciers aan in Taiwan gevestigde klanten moeten voldoen aan de Taiwanese eGUI: het elektronische Government Uniform Invoice en e-facturatiesysteem. Het GUI-systeem is ook van toepassing op binnenlandse belastingplichtigen bij B2C- en B2B-transacties. GUI's worden ingediend via software die door de overheid wordt geleverd of via een goedgekeurde derde partij voor elektronische facturatie.

   Uitgifte, annulering, retournering, ongedaanmaking van de aankoop, of korting op elektronische facturen moeten worden goedgekeurd door de tegenpartij van de transactie. Ook moet het bedrijf deze toestemming en de certificeringsdocumenten met betrekking tot de factuur voor minstens 5 jaar bewaren.

   • Mandaat: B2B, B2C
   • Model: Clearance
   • Verantwoordelijke autoriteit: Ministerie van Financiën
   • Platform(s): GUI-systeem.
   • Norm(en): GUI, MIG-3.2.1, gebaseerd op het XML-formaat. De pdf moet ook de specificaties van de overheid volgen.
   • Wettelijke bewaartermijn: Minimaal 5 jaar

   In 2016 introduceerde de Thaise regering het nationale beleid van 'Thailand 4.0', waarin de twee belangrijkste langetermijndoelstellingen van het land worden uiteengezet: Thailand transformeren in een 'digitale economie' en zo tegen 2032 een 'geavanceerde economie' worden. Momenteel is de overheid bezig met het implementeren van het e-Tax-facturatiesysteem (e-Tax-factuur en e-Receipt/ontvangstbewijs) voor alle zakelijke activiteiten in Thailand. Een e-Tax-factuur is een factuur, creditnota of debetnota die per e-mail via het e-Tax-systeem in elektronisch formaat wordt verstrekt met een digitale handtekening of digitaal tijdstempel. Net als de e-Tax-factuur is een e-Receipt een ontvangstbewijs dat volgens de Thaise belastingwet in een elektronisch formaat wordt verstrekt.

   • Mandaat: B2B, B2C (voorstel)
   • Model: Clearance
   • Verantwoordelijke autoriteit: Thaise belastingdienst
   • Platform(s): Bedrijven die ervoor kiezen om een e-Tax-factuur per e-mail op te stellen, moeten zich registreren in het RD-portalsysteem
   • Norm(en): XML-bestand; bij verzending via e-mail: PDF, Word, Excel
   • Wettelijke bewaartermijn: Onbekend

   Vietnam heeft het e-facturatiemandaat voor alle ondernemingen uitgesteld tot 1 juli 2022. Bedrijven worden echter aangemoedigd om er vroeg bij te zijn en nu al te beginnen met de implementatie van e-facturatie voor hun bedrijven.

   • Model: Post-audit
   • Verantwoordelijke autoriteit: de Vietnamese belastingdienst (The General Department of Taxation)
   • Platform(s): Bedrijven zijn verplicht zich via de website van de Algemene Belastingdienst aan te melden bij de Belastingdienst.
   • Norm(en): GDT XML-formaat, bestaande uit twee componenten: de component met zakelijke e-factuurgegevens en de component met verplichte elektronische handtekeninggegevens.
   • Wettelijke bewaartermijn: 10 jaar

   Zuid-Korea introduceerde in 2011 e-belastingfacturatie (e-Tax), waardoor elektronische uitgifte van btw-facturen in 2014 verplicht werd voor B2B-, B2G- en B2C-transacties. Alle bedrijven en individuen met een omzet van KRW 0,3 miljard (circa $ 250.000) of meer moeten meedoen aan de digitalisering van btw-facturen.

   Voordat de leverancier (de factuurverstrekker) een elektronische factuur kan afgeven, heeft deze een geverifieerd digitaal certificaat nodig. En voordat de e-factuur daadwerkelijk kan worden afgegeven, is er een kopie vereist van het btw-certificaat (het identificatienummer of de bedrijfsregistratie) van de klant (factuurontvanger), evenals het e-mailadres van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de btw-administratie bij de factuurontvanger om de btw-factuur op te kunnen stellen. Verder heeft de leverancier vier verschillende methoden om online elektronische btw-facturen uit te geven. Dit zijn het NTS-systeem (e-Sero Portal), het ERP-systeem (directe integratie), de Application Service Provider (ASP), of de AVRA-telefoonservice ofwel een bezoek aan het lokale belastingkantoor.

   • Mandaat: B2B, B2C, B2G
   • Model: Clearance
   • Verantwoordelijke autoriteit: Nationale belastingdienst (NTS)
   • Platform(s): NTS (e-Sero Portal)
   • Norm(en): Excel
   • Wettelijke bewaartermijn: Onbekend

   Het nieuwe bedrijfsleven in kaart brengen: zo blijf je aan de regelgeving voldoen in een tijdperk van verplichte e-invoicing

   Foto van whitepaper Een nieuwe wereld in kaart brengen
   Wil je meer informatie over een van de B2G-mandaten voor e-facturatie waar de kaart naar verwijst? Bekijk het landenoverzicht met directe links naar een groot aantal platformen en overheidsinstanties in onze gratis whitepaper.